Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

SAMPOL105, stat- og nasjonsbygging, har satt preg på sampolstudenters første studieår over mange år. Dette semesteret har faget gjennomgått betydelige endringer, og resultatene er svært positive.
Ulike aspekter av og paradigmer innen europeisk asylpolitikk ble presentert da Universitetet i Bergen avholdt en heldagskonferanse om migrasjonsforskning i Brussel i mai 2018.
15. mai 2018 disputerte doktorgradsstipendiat Aase J. Kvanneid ved Institutt for sosialantropologi.
15. mai leverte masterstudentane i geografi sine oppgåver. Den største jobben er gjort og vi gratulerer alle som klarte å levere på normert tid.
Karen Christensen, har nylig publisert en artikkel i samarbeid med Doria Pilling i Journal of Social Policy fra prosjektet 'Making user participation work - from policy to practise'.
Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.
Praksistilbudet ved Institutt for sammenliknende politikk får Studiekvalitetsprisen 2018 for sitt bidrag til å heve kvaliteten på bachelorutdanningen og synliggjøre relevansen av samfunnsvitenskapelig utdanning i arbeidslivet.
Årets heldige kull innen regionalgeografi (GEO292) og miljøgeografi (GEO293) fikk reise til Uppsala utenfor Stockholm for å oppleve feltarbeidets gleder og utfordringer.
Professor emeritus Ørnulf Gulbrandsen er vinner av NAT-prisen for beste artikkel i 2017 i Norsk Antropologisk Tidsskrift, med artikkelen «Vold og ære, hevn og forsoning. Om kulturell kontinuitet i et komparativt perspektiv».
Valgemnene på 200-nivå i spesialiseringen i sammenliknende politikk er uregelmessige, og tilbys ikke hvert semester.
"Geography History and Concepts" er mye mer enn en historiebok. Den har sitt utspring først og fremst rundt ønsket om å utvikle en praktisk forståelse av fagets identitet.
En overvekt av unge entreprenører i Norge følger i sine fedres fotspor, og velger å starte opp firma innenfor samme bransje. Det viser seg å være smart, ifølge ny forskning fra UiB som er blitt omtalt i prestisjetunge Wall Street Journal.
Sampols Georg Picot har tatt initiativ til en seminarrekke om temaer relatert til politisk økonomi, som skal fungere som et samlingssted for forskere og interesserte fra forskjellige fagmiljøer. Ulikhet står sentralt.
Universitetet i Zurich er kjent som et av Europas ledende universiteter for forskning innenfor naturgeografi og spesielt glasiologi i høye fjell i Asia. Jeg har vært så heldig å få bo i Zürich i tre måneder for å samarbeide med forskerne her.
I den rykande ferske utgåva av Kula Kula kan du lese mykje spennande. Blant anna delar masterstudentane Lauritz, Sigrid og Erik sine erfaringar frå feltarbeid, Hanne tipsar óg om gode zero waste-kaféar i Oslo. Vi får fem kjappe svar frå fem ansatte ved instituttet, medan professor Bjørn E. Bertelsen fortel korleis Afrika er eit framtidslaboratorium. Fartein H. Nilsen er på New Zealand denne våren... Les mer
Småfisk har eit enormt potensiale i kampen mot å utrydde svolt. Eit tverrfagleg prosjekt ved Universitetet i Bergen og partneruniversitet i fleire land får no ti millionar kroner til eit prosjekt direkte knytt til tre av FN sine berekraftsmål.