Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvordan kan forskning og høyere utdanning bidra til å fremskynde omformingen til mer bærekraftige og rettferdige samfunn?
Professor Rune Jansen Hagen med kommentar til regjeringens reformer av bistandsforvaltningen i DN 20. juni:
Mastergraden i medievitenskap ved UiB har fått en faglig fornyelse. Sentrale stikkord for omleggingen er analytisk kompetanse, forskningsnær undervisning og arbeidslivsrelevans.
Kim Arne Hammerstad leverte nylig sin masteroppgave i sammenliknende politikk. 
Institutt for økonomi blir i Forskningsrådets evaluering av samfunnsfagene ansett å ha veldig god vitenskapelig kvalitet, og en av forskergruppene får sågar toppkarakter.
Tirsdag 19. juni 2018 ble Forskningsrådets store evaluering av samfunnsvitenskapene i Norge – SAMEVAL – lagt frem. Universitetet i Bergen gjør det godt med ett institutt og tre forskningsgrupper i verdensklasse.
Velkommen til eit nytt semester til alle som skal studere geografi!
Universitetsforetak er ikke autonome skriver professor Kjell Erik Lommerud ved Institutt for økonomi i en kronikk i Morgenbladet.
De står på for studentenes faglige og sosiale ve og vel. Her kan du lese hva fagutvalget har gjort dette semesteret.
Sampolstudent Oda Bjerkan holdt studentenes tale under SV-fakultetets bachelorseremoni 2018. Mange kjenner Oda som leder av Studentersamfunnet, konstant på farten. I talen delte hun av sine mange erfaringer etter tre år ved instituttet, og håpet hun har for sine tidligere medstudenter videre. Hun oppfordrer særlig alle samfunnsvitere til å bidra i den offentlige debatten, og stole på sin kunnskap.
CET-forsker Siddharth Sareen deltok 9 juni på Pecha Kucha Bergen #10, hvor han snakket om fremtiden til solkraft.
Masterstudentane på geografi har levert oppgåvene sine, dei fleste har presentert og forsvart arbeidet i eksamen og i går hadde vi ei flott gradsfeiring i Universitetsaulaen saman med andre kandidatar frå Det samfunnsvitskaplege fakultet.
Årets rapport om digitale bruksmønstre for nyheter viser stabilitet, men også hvor hvordan journalistikken utfordres av nye brukervaner.
De har gått i gangene i 8. etasje i 3-5 år, reist ut i verden på utveksling eller feltarbeid og kan nå juble for fullført grad i sosialantropologi. - Det vi har lært ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i disse årene er uvurderlig kunnskap i vårt samfunn, sa Marte Knudsen. Hun ble nylig antropolog og var årets kandidataler under masterseremonien.
Bergen Center for Competition Law and Economics, BECCLE, arrangerer 11. og 12. juni en konferanse om konkurransepoltikk og næringsøkonomi.
Institutt for sammenliknende politikk lyser ut to stipendiatstillinger innenfor to av UiBs strategiske satsingsområder: globale samfunnsutfordringer (ulikhet, migrasjon, helse) og klima og energiomstilling.