Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Stefan Dahlberg, som de siste årene har vært førsteamanuensis ved instituttet og spesialisert seg innenfor temaer som eksperimentell forskning og velgeratferd, har offisielt blitt forfremmet til professor.
Forsker og Marie Curie Fellow ved Institutt for sammenliknende politikk og University of Cambridge, Gyda Sindre, har opprettet et ambisiøst forskningsnettverk og nettportal som går i dybden på flere aspekter tilhørende postkonfliktstudier.
Det nye forskningsprosjektet "Urban Enclaving Futures" skal undersøke enklavedannelse i tre afrikanske byer. Prosjektet ledes av professor Bjørn Enge Bertelsen, og starter 1. oktober 2018.
Et nytt undervisningssamarbeid med Georgia utvider tilbudet til antropologistudenter. Samarbeidsprosjektet med Tbilisi State University skal tilby studenter stipender, utvikle et nytt emne og etablere sommerskole i antropologiske forskningsmetoder.
Professor Hans K. Hvide fyller 50 år
Dette var et sentralt spørsmål diskutert under Bergen Anthropology Day 2018, som samlet rundt 80 studenter, akademikere og forskere. Andre relevante tema var (ir)relevansen av antropologi, i tillegg til dagsaktuelle og nye prosjekter.
Lydig dydsmønster eller representant for en undertrykkende kultur? I offentligheten er slike forenklede fremstillinger av muslimske kvinner med hijab i ferd med å oppløses – ikke minst fordi minoritetskvinner deltar i debatten.
Denne artikkelen tar for seg ungdomsgruppa som flyttar på seg i samanheng med elevutveksling på vidaregåande skule. Fokuset er retta mot jamaldergruppa og spesielt effekten av å vere saman med jamaldra frå same heimland under utanlandsopphaldet.
Bachelor- og Masterseremonien 2018 ble gjennomført i Universitetsaulaen mandag 11. juni 2018. Aldri har så mange kandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet blitt deltatt på denne årlige feiringen.
Dagsaktuell forskning og et nytt tidsskrift satte rammene for Bergens første antropologidag, arrangert av CMI og Institutt for sosialantropologi.