Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Beslutningstakere er positive til hvordan barn og foreldre involveres i saker om omsorgsovertakelser, viser en tverrnasjonal studie av Berrick, Dickens, Pösö og Skivenes.
Professor Marit Skivenes er en av redaktørene av en ny bok som retter et kritisk blikk på situasjonen for barns rettigheter.
Før sommeren lyste Institutt for sammenliknende politikk ut to stipendiatstillinger for å forske på UiBs prioriterte satsningsområder. Nå er Mari Skåra Helliesen og Ruben Berge Mathisen ansatt, for å forske på henholdsvis politisk representasjon og ulikhet og klima.
Se Marit Skivenes presentere forskning på seminar med barneminister Linda Helleland.
Professor Kathleen Thelen fra MIT holdt Rokkanforelesningen 2018, hvor hun presenterte det amerikanske prekariatet i sann Rokkansk tradisjon.
Marit Skivenes og Asgeir Falch-Eriksen har identifisert potensielt svake sider ved det norske barnevernsystemet.
Gyri hadde aldri vært i Asia, ei heller hørt om den japanske byen Beppu. Likevel pakket hun kofferten for et halvår på utveksling akkurat her. - Jeg valgte Japan fordi landet har rik historie, en fantastisk kombinasjon av tradisjonelle og moderne levemåter, og et språk helt ulikt mitt eget, sier hun. Les om Gyris opphold ved Ritsumeikan Asia Pacific University her.
19. oktober 2018 disputerte doktorgradsstipendiat Mohammad Tareq Hasan ved Institutt for sosialantropologi.
Theodora Thomassen Urdesic som er praksisstudent hos næringsseksjonen i Bergen kommune, presenterte forrige uke Bergen på en samling for UNESCO-nettverket Creative Cities of Gastronomy.
Er du student og vil arbeide med et nytt studentdrevet emne eller konferanse ved UiB?
Valgemnene i sammenliknende politikk er uregelmessige, og tilbys ikke hvert semester.
– Åpenhet er veien til færre myter rundt ADHD, sier student Linn Renate Lerøen. Hun har ADD, en form for ADHD som går ut over oppmerksomheten, og hun er en av ekspertene i forskningsprosjektet.
Arvin Fard var nysgjerrig på hvor demokratiske trekk i ellers autoritære regimer kunne stamme fra, og skrev bacheloroppgave om temaet med Iran som case.
Onsdag 10. oktober arrangerte fagutvalgene for studieprogrammene i samfunnsøkonomi og politisk økonomi et fagseminar for studentene. En fullsatt sal fikk høre to representanter fra Finansdepartementet fortelle om prosessen med å lage et statsbudsjett.
Er ungdommer mer villig til å la barn få bestemme over egne penger enn befolkningen forøvrig? Marit Skivenes gjennomførte et eksperiment på elever fra videregående skole under Forskningsdagene.
- Etter eitt semester på utveksling i Brussel valde eg å søke praktikantplass hjå NHO sitt kontor i same by, og utanlandsopphaldet mitt vart til mi store glede lenger enn fyrst venta.
Professor James G. March gikk bort 27. september 2018.

Sider