Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

TV 2s studentstipend gikk i år til fire masterstudenter i medier- og kommunikasjon, manusutvikling for serier og informasjonsvitenskap
Universitetet i Bergen fikk den 3. desember besøk av Miriam Metzger, som i en åpen forelesning snakket om troverdighet og falske nyheter.
Med kø rundt kvartalet og direkte streaming av foredraga sine er geografiprofessor Terje Tvedt eit steg nærmare målet om å kome det han kallar samtida si historieløyse til livs.
Studenter på Master i medie- og interaksjonsdesign, UiB, presenterte syv prototyper for menneske-robot interaksjon innen helse, undervisning, navigasjon og resirkulering.
1000 år med rettshistorie på 200 minutter – og hvorfor er demokratiet under press i dag? Jørn Øyrehagen Sunde holder Aarebrotforelesningen i januar.
Panelsamtale om norsk bedriftsetikk: Equinor, Statkraft og Det Norske Oljeselskap tar varierende ansvar utenfor Norge.
Trond Mohn stiftelse feirer sine første 15 år. - Stiftelsen har betydd mye for både Universitetet i Bergen og samfunnet forøvrig, sier rektor Dag Rune Olsen.