Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det nylig lanserte forskningsprosjektet Protect skal studere internasjonalt vern av flyktninger. Et avgjørende tidspunkt for et slikt prosjekt, sier FNs flyktningorgan. 
Nå vil forskerne finne ut hva du tenker og gjør når det er pandemi.
Studentene på førstekull er klare på hvorfor de har valgt samfunnsfag. De ferske studentene har lyst til å gjøre en forskjell.
Liker du samfunnsfag og vil påvirke hvordan samfunnet fungerer? Ved Universitetet i Bergen har du 40 ulike muligheter til å studere et samfunnsfag.
Behovet for å forstå og gjøre en forskjell i verden er stort. Ved å studere et samfunnsvitenskapelig fag (samfunnsfag) bygger du kompetansen du trenger for å påvirke samfunnet og fremtiden.
Samfunnsfagene ved Universitetet i Bergen har en rekke masterutdanninger som både er spennende og nyttige. De ulike samfunnsfagene slekter på hverandre, og alle gjør deg godt rustet til å være med å løse de store samfunnsproblemene.
Adriana Bunea og Saket Saurabh er tildelt årets Meltzerpris for yngre forskere.
– «Komme til orde» er eit akademisk verk som har blitt underhaldande lesing utan å kompromisse på faglegheit, seier litteraturkritikarane. Prisen for beste sakprosa går til medieprofessor Anders Johansen.
Som del av arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret møtte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen 3. mars studenter ved Universitetet i Bergen. - Vi trenger kunnskapsmiljøene, og dere som er unge, i fremtiden, sa han.
Christoph Trattner ville eigenleg bli kokk. No vil han hjelpe deg til å sleppe unna digital junk food.
Dekan Jan Erik Askildsen med innlegg i Khrono om Aune-utvalgets forslag om enhetlig ledelse og departementsoppnevnt styreleder når rektor er valgt.