Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professor Achille Mbembe er ein av dei mest leste og siterte afrikanske intellektuelle i vår tid. Den kamerunske filosofen som no blir utnemnd til æresdoktor ved UiB, har fått ein stor lesarskare ved mellom anna å trekkje linene frå kolonitida til notidas viktigaste tema, slik som klimakrise, pandemi, rasisme og framandfrykt.
21 studentar har levert og forsvart masteroppgåve i geografi i år. Gratulerer til alle med ein mastergrad i geografi!
Vi er glade over å kunne ønske Kyle Marquardt velkommen som ny kollega ved instituttet
Universitetslektor Johannes Førde med ny artikkel i International Journal of Public Administration.
Stipendiat Ingrid Ovidia er nylig valgt inn som medlem fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte) med virkning fra 1.8.2022 - 31.7.2023.
Det neste kurset i kvantitative metoder som forskningsgruppen MOR arrangerer, tar for seg ulike aspekter knyttet til multivariat analyse av sammenslåtte data og paneldata.
Finally, we can arrange in-person PhD courses again! This week we are hosting a PhD course in “Topics in the Industrial Organization of Education Markets”.
3. mai organiserte Sampol og Admorg i fellesskap seminaret "Kappe – tips, tricks and experiences" for alle interesserte ph.d.-kandidater ved SV