Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dagsavisen skriver om funn fra Norsk medborgerpanel om hva nordmenn føler rundt klimaendringene. Disse funnene har vist at tristhet er den vanligste følelsen, men generelt føler vi lite rundt klimaendringene.
Fritt Ord deler hvert år ut stipender til to av instituttets masterstudenter som arbeider med oppgaver der menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati er tema. Årets vinnere av stipendene er Sara Dybesland og Andrea Mevold Zakariassen.
I januar tilbyr Pandemisenteret et to ukers kurs for studenter om læring fra covid 19-pandemien. Kurset bygger på fjorårets digitale modul og er åpen for alle studenter på master og PhD-nivå.
Stipendet åpner dører både på et personlig og et akademisk plan, sier Adriana, som for tiden befinner seg på et kontor med utsikt over det toskanske landskapet i Badia Fiesolana.
Akademiet for yngre forskere annonserer sine nye medlemmer for perioden 2022 til 2026. Blant de 11 utvalgte nye medlemmene finner vi medieforsker Erik Knudsen.
Her kommer en rapport fra feltarbeid i Erkowit i Sudan.
Institutt for sosialantropologi søkjer undervisingsassistent for vårsemesteret 2023.
Vår forskningskoordinator går ut i foreldrepermisjon, og vi søker nå en vikar. Søknadsfrist: 25. oktober!
Aaron John Spitzer, inntil nylig førstelektor ved Sampol, har fått fast stilling som førsteamanuensis ved instituttet. Stillingen er knyttet til Nansen-initiativet med fokus på styringsformer og geopolitikk i nordområdene.
Åse Gilje Østensen er førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole, avdeling Sjøkrigsskolen, men er fra august av også ansatt som førsteamanuensis II ved instituttet.