Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Forskningsgruppen for mediebruk gleder seg til å ta imot tre internasjonale gjesteprofessorer i 2024; Joëlle Swart, Tim Kormelink og Anna Feigenbaum.
Lure du på hva CET gjorde i fjor? Årsrapporten for 2023 er klar for nedlasting.
Bergen Offshore Wind Centre (BOW) er i Dagens Næringsliv 22. Mars 2024. Skal det bli et norsk havvindeventyr, må vi løse disse utfordringene: stabil strømproduksjon, forutsigbare konsesjonsforhold og folkelig støtte.
Kapitalisme er ikke bare et økonomisk system, men en samfunnstype, ifølge professor i sosialantropologi, Don Kalb.
Denne uken fikk bachelorstudentene på Sampol og europastudier karriereveiledning av Sammen karriere og sampolalumner.
Her finner du Sampols Hva kan du bli?-arkiv.
Vår kjære instituttleder, Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen, har blitt tildelt det ærverdige vervet som styreleder ved Christian Michelsens Institutt.
En nylig publisert studie ved Infomedia stiller spørsmålstegn ved antagelsen om at borgere som lever i fattigdom er frakoblet nyheter og politikk.
Infomedia-studenter har fått i oppdrag å produsere en utstilling om folks kompliserte forhold til kunstig intelligens. Utstillingen lages for Universitetsmuseet i Bergen og åpner 3. juni. Den vil bli sett av tusenvis av bergensere frem til jul.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid - søknadsfrist 30. april 2024.
Siddharth Sareen får prisen for sine betydelige forskningsbidrag i krysningspunktet mellom samfunnsvitenskap, humaniora, teknologi og klimavitenskap.
Katharina Wuropulos skal forske på offentlig tilknytning som en del av ERC-prosjektet Prepare.