Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Prosjektleder Hallvard Moe har anmeldt Jürgen Habermas' bok "Den nye offentligheten: Strukturendring og deliberativ politikk" i Tidsskrift for Samfunnsforskning.
– Jeg vil forstå helt konkret hvilke valgreformer som kan bidra til å gjøre demokratiet i aldrende samfunn mer generasjonelt rettferdig.
Juni 2024 sendes femte runde av Norsk forvaltningspanel ut til den norske sentralforvaltningen. Denne gangen fokuserer spørreundersøkelsen på forholdet mellom politikk og forvaltning, tidsbruk og arbeidsrutiner og endringsprosesser i forvaltningen. Som tidligere, er undersøkelsen rettet mot ansatte i den norske sentralforvaltningen, både departementer, direktorater, etater, tilsyn og mer.
Sampol-studenten Caroline Borgen har fått Grønn master-stipend.
Aurora, Elise, Khalil og Ludvik er blant de aller første i landet som fullfører en bachelorgrad i kunstig intelligens. - Det føles godt å være utdannet innenfor et såpass aktuelt fagfelt, sier Elise Skilbred Langerød.
Dette brevet har blitt sendt ut til ansatte ved SV-fakultetet. Fakultetsledelsen ønsker å være helt åpne om den økonomiske situasjonen, og brevet ligger derfor også på nettsiden.
Forskerne ble overrasket da de etter mer en 10 000 intervjuer fant at mange av dem som overlever seksuelle overgrep i forbindelse med krig og konflikt, endte opp med å bli mer engasjerte i lokalsamfunnet sitt etterpå.
Mer tverrfaglighet, arbeidslivsrelevans og internasjonalt samarbeid. – Jeg er sikker på at bachelorprogrammene nå vil få økt kvalitet.
Med dagens teknologi har produksjonen av falskt innhold, inkludert «deepfakes», blitt enklere, samtidig som det er vanskeligere å oppdage. - Snart vil det være nesten umulig å skille ekte fra manipulasjon med det blotte øyet, advarer Duc Tien Dang Nguyen.
Aaron Spitzers ERC-prosjekt, CONFRONT, har startet. Over en periode på fem år skal prosjektet utforske nye konflikter mellom nybyggere og urfolk.
Georg Picots WAGEREG-prosjekt er avsluttet.
Vi har to innleveringsfristar for masteroppgåve i geografi: 1. juni og 1. desember. Gratulerer til alle som leverte i juni!
I slutten av april avla Fredrik Bjerknes sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen innen undersøkende journalistikk. I sin banebrytende forskning analyserte Fredrik forskjellene mellom undersøkende journalistikk og andre typer journalistikk.
Forsker ved UiB, Pierre-Georges Van Wolleghem, synes det er merkelig at det har blitt gjennomført så lite komparativ forskning på politisk kriserespons. Nå har han lyst til å studere akkurat det.