Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetslæreboken 'Geografiens innhold og metoder' er nå kommet ut på fem språk. Siste språk i samlingen er kinesisk.
Rentene av fondet, som er grunnlagt ved gaver fra det norske folk til Chr. Michelsen i 1907, skal anvendes til fremme av vitenskapelige eller for næringslivet produktive formål. Søknadsfristen er 15. mars.
Flere fagmiljøer ved SV-fakultetet har oppnådd bevilgninger til viktige forskningsprosjekter innen Velferd, arbeid, migrasjon.
The Poverty Politics Research Group will host two international workshops in Norway in May and June 2012 -- one on the notion of trust and the other dealing with cosmopolitanism.
Workshop: 1-2. March 2012, Uppsala, Sweden
22. juli-kommisjonen gjennomførte 17. januar et internt seminar om terrorisme, der eksperter på området, deriblant Førsteamanuensis Jan Oskar Engene holdt innlegg.
Den amerikanske journalistikkforskeren Kevin Barnhurst, kommer for å snakke om utviklingen av amerikanske nyheter gjennom det siste århundret. Barnhursts innlegg er en del av forskningsprosjektet "Journalistiske nyorienteringers" seminarrekke.
Den som vinner nominasjonsvalgene i Iowa og New Hampshire, kan bli USAs neste president, skriver stipendiat Hilmar Langhelle Mjelde på BT-Bloggen
I en ny rapport setter Åse Gilje Østensen ved Institutt for sammenliknende politikk søkelys på FNs bruk av private militær- og sikkerhetsselskaper. Disse kontroversielle selskapene benyttes i økende grad av FN, men uten at verdensorganisasjonen har utarbeidet etiske standarder, retningslinjer og ansvarlighetsregler for bruk av slike tjenester.
Når UiB-antropolog Bruce Kapferer mottar Huxley minnepris fra The Royal Anthropological Institute i dag innlemmes han i samme selskap som Pierre Bourdieu, Claude Levi-Strauss og Mary Douglas.
The Huxley Memorial Lecture will be held at the British Museum 16 December 2011.
Pressens rolle i utformingen av innvandringspolitikken i Norge og Sverige analyseres i en ny artikkel av Frøy Gudbrandsen ved Institutt for sammenliknende politikk. I artikkelen «Er pressen en politisk aktør i familieinnvandringspolitikken?», trykket i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4, 2011, analyserer Gudbrandsen avisdekningen med henblikk på å undersøke om avisene har spilt en vesentlig rolle i... Les mer
I møte med stadige terrorangrep har mange et ønske om å vite mer om hvordan terrorisme arter seg. Er det flere terrorangrep nå enn tidligere? Er det slik at det i hovedsak er samme type grupper som står bak? I artikkelen «Terrortallenes tvetydige tale» i tidsskriftet Samtiden nr. 4, 2011, skriver Jan Oskar Engene ved Institutt for sammenlignende politikk om noen av de viktigste, åpent... Les mer
NRK og Ut i naturen var med masterstudentar i geografi og geologi ved UiB på feltkurs frå Vestlandet til Austlandet.
Together with Anne Sofie Roald, Anh Nga Longva has edited a new anthology entitled "Religious Minorities in the Middle East. Domination, Self-Empowerment, Accommodation"
Mikkel Kristiansen bestemte seg for å ta steget ut i femte semester på bachelorprogrammet. Han valte Wales og den idylliske byen Aberystwyth heilt ute ved kysten.
Den 9.-11. november feirar IMER sitt 15- årsjubileum med ein internasjonal konferanse ved UiB. Konferansen er open for alle interesserte.

Sider