Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for samanliknande politikk arrangerer Rokkan-forelesninga torsdag den 14. oktober frå klokka 12.15 til 14, i auditoriet på U. Pihls hus. Etter dette vert det ei uformell mottaking på instituttet, med lett servering.
Eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit studium på 60 studiepoeng beståande av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skulen. Studiet kvalifiserar for arbeid i grunnskulen på mellom og ungdomstrinn, for vidaregåande skule og innan vaksenopplæring. Søknadsweb opnar for registrering av nye søknadar til studiet onsdag 15. september. Søknadsfrist er 15. oktober 2010.
En ny bok om forbrukeradferd med et nordisk perspektiv er nå ute. Karen Christensen bidrar i boken sammen med Maria Soukannas med et kapittel titulert "Consumption and ageing"
Presenting human security perspectives on climate change, this volume raises issues of equity, ethics and environmental justice, as well as our capacity to respond to what is increasingly considered to be the greatest societal challenge for humankind.
The Publics of Europe & the European Public Sphere Tracing the Architects and Trespassers of Borders and Boundaries in Europe
Både kinesiske samfunnsforskere og kinesisk presse viste stor interesse for nordisk velferd på det siste EXPO-seminaret i Shanghai.
Økt fødselspermisjon og økt barnehagedekning har gitt positive utslag for barnas utdanning.
Det var leder i Raftostiftelsens priskomite, Siri Gloppen, som offentliggjorde prisvinneren kl. 10.00 i formiddag på Raftohuset.
Historikere og sosiologer fra det produktive bergenske miljøet for arbeidslivsforskning ved Uni Rokkansenteret og ved Universitetet i Bergen har bidratt med to artikler til Arbeiderhistorie 2010. Sammen med Jan Heiret har Ole Johnny Olsen beskrevet en oppblomstrende internasjonal interesse for forskning om fagbevegelse og arbeiderorganisering.
Lørdag 25 september er den store kunnskapsfesten på Festplassen. Blant foredragsholderne er professor Gunnar Grendstad ved Institutt for sammenliknende politikk. Han stiller spørsmålet om dommerne i Høyesterett er politikere i kapper når de utøver sin samfunnsmakt?
Ny doktoravhandling viser at norsk jordbrukspolitikk bryter med prinsipper for god ressursbruk.
Fra den 4. til den 6. november går konferansen "Thirty Years After "Distinction" av stabelen i Paris. Johs. Hjellbrekke sitter i Scientific Committee
Sense and sensibility: cohabitation in ‘cohabitation land’
Dersom utviklinga i offentlege utgifter og offentlege inntekter held fram som no, vil vi overlevera eit underskot til kommande generasjonar.
-Bruken av eksperiment opnar for heilt nye moglegheiter innafor fagfeltet økonomi, seier professor Gaute Torsvik
Regjeringen i Kina har ambisjoner om å bygge et harmonisk samfunn med vekt på omfordeling av velferd og sosial trygghet. Den nordiske modellen gir inspirasjon. Derfor er nordisk velferdsforskning trukket fram på det siste seminaret Forskningsrådet arrangerer under EXPO i Shanghai. I over 20 år har Kuhnle hatt tette relasjoner til Kina og ikke minst det kjente Fudan-universitetet. Han er en av... Les mer
Combining theoretical reflection with vivid ethnographic explorations and edited by anthropologists Bruce Kapferer, Kari Telle and Annelin Eriksen, this collection is designed to advance a critical understanding of social and personal religious experience in today's world.

Sider