Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lise Widding Isaksen, professor i sosiologi ved UiB, bidrar i en ny bok om globaliseringens kjønn som utgis i Frankrike som et resultat av en tidligere konferanse-
– Jeg ser både Norge og Tyrkia utenfra og innenfra på samme tid, og det gjør at jeg kan stille andre spørsmål enn lokale forskere, eller forskere med et rent utenfra-perspektiv sier sosiologen Sevil Sümer.
-Problemet med datokøyring er at det framstår som unødvendig dyrt samanlikna med innføring av krisesatsar i bompengeringen, meiner professor Steinar Vagstad. Les kronikk.
-Reformen av fødselspermisjonen i 1977 er et eksempel på en barne- og familiepolitikk som har vært vellykket, mener stipendiat Katrine Løken. Les oppslag i www.forskning.no.
-Så lenge det er en premiss at sykelønnsordningen ikke skal røres, er det vanskelig å få gjort noe med langtidsfraværet, mener professor Kjell Vaage. Les oppslag på www.forskning.no.
This spring the Department of Social Anthropology will offer a new intensive course in anthropological theory and method (SANT280, 5 ECTS). The subject matter will change between semesters, featuring themes and areas of interest to the lecturer. The spring of 2010 Dr. Tone Bringa will be lecturing on "Islam and Muslim Societies in Southeastern Europe".
Debatten om hva medievitenskap er og hvordan det kan formidles fortsetter i seneste utgave av Nordicom Information. Innlegg av Espen Ytreberg kommenteres av Peter Larsen, Frode Guribye og Helle Sjøvaag.
Sveinung Sandberg, stipendiat ved Sosiologisk institutt, er medforfatter på ei bok om unge svarte menn som sel cannabis i Oslo. Sandberg og Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, baserer boka på feltarbeid og gjentatte intervju med dopselgarar i alderen 15 til 30.
-Å lukka augo for dei svake sidene ved dagens sjukelønsordning representerer eit trugsmål mot ordningas bærekraft, skriv professor Kjell Vaage i ein kronikk i Dagens Næringsliv.
Forskningsrådet gir penger til forskningsprosjektet Journalistiske nyorienteringer.
Ny bok fra professor Grete Rusten, Inst. for geografi - UiB og professor John R. Bryson, University of Birmingham.
Den desidert største satsinga på samfunnsforsking nokon gong, seier ein begeistra Alf Erling Risa.
Professor ved Sosiologisk institutt, Ann Nilsen, er ein av redaktørane av den nye boka ” Work, families and organisations in transition: European perspectives
Gruppe for trygdeøkonomi ved Institutt for økonomi er tildelt 31,5 millioner fra Forskningsrådsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).
Dagens hushjelper er ikke lenger jenter som kommer fra landet. Det er kvinner fra den tredje verden som ankommer nordiske hjem, uten sosial beskyttelse, skriver Lise Widding Isaksen, professor ved sosiologisk institutt i en kronikk.
Annual Global Development Lecture, 11 November 2009: The ‘Feminisation of Poverty’: A Global Concept for a Globalising World? Professor Sylvia Chant, London School of Economics and Political Sciences
-Forskningen på migrasjon, pluralisme og etniske relasjoner bruker begreper som i liten grad er til hjelp for samfunnsvitenskapelig analyse. Dette er konklusjonen til forskere fra IMER UiB etter å ha studert feltet.

Sider