Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Barack Obama kan bli en president med suksess på linje med Jackson, Lincoln og Roosevelt, men det vil i så fall ikke skyldes hans personlige egenskaper. Ifølge en teori om amerikanske presidenter i politisk tid, er kontekst nemlig den viktigste suksessfaktoren.
Trass i god folkehelse i Noreg er sjukefråværet og talet på uføretrygda svært høgt. Årsakene til sjukefråvær og utstøyting frå arbeidslivet må derfor søkjast blant fleire faktorar enn i sjukdomsdiagnosar. Forskarar innan medisin, psykologi, sosiologi og økonomi skal saman studera desse fenomena gjennom eit treårig NFR-prosjekt som starta hausten 2008. Professor Kjell Vaage ved Institutt for... Les mer
I januar vil universitetet stå med helt nye nettsider. Da er et stort oppryddingsarbeid over. Målsettingen er at de nye eksterne nettsidene skal profilere UiB som den moderne kunnskaps- og kommunikasjonsinstitusjonen den er.
Massemedia bygger opp under manglende åpenhet i partienes nominasjonsprosesser, hevder professor Frank Aarebrot ved institutt for sammenlignende politikk

Sider