Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studentene ved UiB fikk leksjoner i ekte økonomipolitikk da sentralbanksjef Ida Wolden Bache og nestleder i Oljefondet Trond Grande kom til Bergen.
"Det er uheldig at seriøse forskere formidler kunstig intelligens som menneskelignende og tilskriver systemene ulike gode og dårlige menneskelige egenskaper. Maskiner tenker faktisk ikke; de beregner", skriver Bjørnar Tessem i DagensNærlingsliv.
Tilbudet er rettet mot journalister og redaksjonsledere i full jobb.
MIX-studentene Maria Tysse Hordvik og Julie Sophie Teilstad Østbye deltok med LifeLens-prototypen på Lifelog Search Challenge i Hellas.
I masterprosjektet mitt utforsker jeg hvordan sirkulærøkonomiske prinsipper allerede er utført og implementert i oppdrettsnæringen, og hvilke erfaringer og utfordringer som er knyttet til dette.
The Junior Scholars Network on AI, Media and Democracy tar sikte på å koble sammen og støtte yngre forskere som forsker på utvikling og bruk av AI i media og brukens mulige påvirkningen på demokrati.
I 60 år har akademiske miljøer i Bergen samarbeidet med akademiske miljøer i Sudan. UiB-forskere vil ikke la den pågående krigen i Sudan sette en stopper for samarbeidet.
Finnes det en bedre arena for et American Studies-symposium med fokus på musikk enn et platestudio? Infomedia-professorene Øyvind Vågnes og Asbjørn Grønstad dro over dammen og arrangerte Soundscapes of the South.
En ny UiB-studie kommer med det første empiriske beviset på at «implisitt konkurranse» på arbeidsplassen har noe å si for stillings- og lønnsopprykk.
I dette seminaret presenterer Jonathan Økland Torstensen hydrogen produksjon ved hhv hydrolyse av vann og pyrolyse av naturgass med utgangspunkt i pågående forskning. Videre diskuterer han aspekter ved de to produksjonsmetodene som kan ha betydning for hvordan vi produserer hydrogen i stor skala i framtiden.
Forskingsleiar i Glitre Nett, Per-Oddvar Osland, vil i denne presentasjonen diskutere korleis fleksibilitet kan vere eit tiltak for å handtere utfordringar i straumnettet som t.d. effekttoppar.
Fay Farstad begynte som ny førsteamanuensis ved Sampol i oktober 2023 og kom da fra stilling som seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning
Masterstudien tar for seg hvordan velferdsteknologien kan bli et verktøy for fremtidens eldreomsorg.
Er du student og vil arbeide med vårt studentdrevne emne i Bærekraftig innovasjon ved UiB? Send søknad senest 29.10.2023 og bli med oss på Collaboratory!
Foreslå ditt arrangement under Day Zero på SDG Conference Bergen, 7. februar 2024.
Masteroppgåva mi utforskar potensialet coworking har for å skape nye arbeidsplassar i distrikta i samanheng med kommunane sine lokale- og regionale utviklingsstrategiar.
Norge havner noe overraskende i bunnen i selskap med Romania i en studie av tilliten til barnevernet i seks europeiske land.

Sider