Home
Department of Clinical Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskerkurs

Forskerkurs ved Klinisk institutt 1

Klinisk institutt 1 (K1) er ivolvert i flere forskerkurs. Forskerkursene arrangeres ved Forskerskolen i klinisk medisin, CCBIO Research School of Cancer Studies og Neuro-SysMed Forskerskole i translasjonell nevrovitenskap. Under finner dere en oversikt de ulike kursene.

Main content

Forskerkurs i regi av Forskerskolen i klinisk medisin

 • FSKLI901: Seminar i klinisk og translasjonell forskning for ph.d.-kandidater
   
 • GCP901: Kurs i kliniske studier inkludert ICH-GCP
   
 • RMED901: Datavitenskap med R for medisinske forskere
   

Forskerkurs i regi av CCBIO Research School for Cancer Studies

 • CCBIO901: CCBIO symposium for yngre forskere
   
 • CCBIO902: CCBIO seminar og symposium
   
 • CCBIO903: Kreftforsking: etiske, økonomiske og samfunnsmessige aspekt
   
 • CCBIO904: Biomarkører og tumorbiologi i klinisk praksis
   
 • CCBIO905: Metoder for studier av biomarkørar ved kreft
   
 • CCBIO906: Cancer Genomics
   
 • CCBIO907: Cancer-related vascular biology
   
 • CCBIO908: Vitenskapelig skriving og kommunikasjon
   

Forskerkurs i regi av Neuro-SysMed Forskerskole i translasjonell nevrovitenskap

Andre forskerkurs som tilbys ved Klinisk institutt 1

 • PMHR901: Publishing Mental Health Research


Forskerkurs i samarbeid med Det psykologiske fakultet