Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Utvalget for examen philosophicum er i 2021 tildelt status som fremragende undervisningsmiljø ved Det humanistiske fakultet.
Velkommen til en rekke spennende foredrag. Denne våren er temaet kvinner i middelalderen.
Mellomalderbyen Borgund var i fleire hundre år gløymt og gøymd under marka. Eit forskarteam ved UiB analyserer no funn ved staden og skal gjenskape livet i Borgundkaupangen. I denne dokumentaren kan du bli med på reisa.
Ettersynsing begynte som et praktisk masterprosjekt i digital kultur. Noen måneder seinere ble det tatt i bruk på NORAs konferanse for AI-forskere og fagfolk.
Den fjerde Aarebrotforelesningen går av stabelen 16. januar 2022 og skal holdes av filosofen Lars Fredrik Händler Svendsen. Tema for forelesningen er frihet.
UiB-professor Jeroen van der Sluijs og medredaktører oppfordrer insektforskere til å alliere seg med andre forskere, lovgivere og beslutningstakere for å sette fokus på og motvirke pollinatornedgangen.
På nyåret tilbyr Pandemienteret et to ukers kurs (3. - 14. januar) for studenter om læring av covid 19-pandemien. Kurset er åpent for både PhD og masterstudenter fra alle fagfelt ved universitetet.
Jørgen Christian Meyer, professor i historie, har gått av med pensjon.
St. Sunniva har prega norsk historie, litteratur og kunst frå mellomalderen av og til i dag. Ei nyutgjeven praktbok utforskar ulike sider av Sunnivafiguren.
Professorer i religionsvitenskap, Ingvild Sælid Gilhus og Einar Thomassen, ble takket av og behørig markert.
Helgen 24.-26. september holdt ANPE, spansklærerforeningen i Norge, sin 8. konferanse og Institutt for fremmedspråk, ved Xavier Llovet og Åse Johnsen, var vertskap.
– Den tverrfaglige tilnærmingen til bærekraft gjorde at jeg ble ekstra interessert i å søke. Vi får en unik kompetanse som gjør oss bedre rustet til å løse problemstillinger knyttet til globale samfunnsutfordringer og klimaspørsmål.
Lingvist Vadim Kimmelman er en av to unge, fremragende forskere i Norge som skal delta i det toårige Young CAS Fellow-programmet. Han får midler til å forske på tegnspråk med utgangspunkt i en flerperspektiv tilnærming.
Det første interne prosjektmøtet, avholdt på Voss 3.-4. Mars, 2021
21. september markeres den internasjonale Alzheimerdagen med en utendørs interaktiv fotoutstilling i Bergen. Utstillingen "Fremdeles her" formidler hvordan musikkterapi kan fremme positiv helse hos mennesker med demens.
Professor i filosofi ved UiT, Annamari Vitikainen, er gjesteforskar hos Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) ved UiB i studieåret 2021-2022.
Christian Mauder, Associate Professor in the Study of Religions with Specialization in Islam, and a specialist in the dynamic history of the world of Islam.
Filosofiprofessor Espen Gamlund skulle ønske at flere av oss var som den gode, gamle nabokjerringa. Hun som kunne være brysom, men som brydde seg.

Sider