Hjem
Kvalitet i utdanning

Meritteringsordning for fremragende undervisere ved UiB

Enkeltpersoner og undervisningsmiljø som over tid har jobbet for å forbedre undervisningskvaliteten og som har konkrete planer for hvordan dette arbeidet skal videreutvikles, kan søke status som fremragende underviser eller fremragende undervisningsmiljø.

Hovedinnhold

Meritteringsordningen ved UiB

UiB vil synliggjøre og gi status til systematisk og dokumentert arbeid med undervisningsutvikling, og bidra til å utvikle en samarbeidsorientert og profesjonell undervisningskultur. Tiltaket gjelder all utdanningsaktivitet, inkludert undervisning, veiledning, planlegging, gjennomføring, evaluering, erfaringsdeling og ledelse.

Den første meritteringsordningen ble etablert i 2016 ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Meritteringsordningen for undervisere gir den pedagogiske kompetansegraden «Fremragende underviser» (Excellent Teaching Practitioner). Siden 2016 har samtlige fakultet ved UiB etablert meritteringsordninger for ansatte som over tid har gjort og vist et særskilt godt og systematisk arbeid med undervisning.

Status som Fremragende underviser eller Fremragende undervisningsmiljø (FUND) tildeles undervisere eller undervisningsmiljø som har utmerket seg ved særlig systematisk, langsiktig og målrettet arbeid for utdanningskvalitet og ved bidrag til utvikling av en samarbeidsorientert undervisningskultur.

Hvordan bli merittert?

Det er det enkelte fakultet som står for utlysningen av Fremragende underviser-statusen ved UiB. Fakultetene har egne ordninger og kriterier, og lyser ut med ulike intervaller. Tiltaket gjelder all utdanningsaktivitet, inkludert undervisning, veiledning, planlegging, gjennomføring, evaluering, erfaringsdeling og ledelse.

Du finner kontaktinformasjon til fakultetene i faktaboksen.

Fremragende undervisere og undervisningsmiljø ved UiB 

Meritteringsordningen legger vekt på at underviseren må kunne dokumentere og beskrive sin egen tilnærming og praksis inn mot fire hovedområder: 

 • Fokus på studentenes læring
 • Klar utvikling over tid
 • Forskende tilnærming
 • Kollegial holdning og praksis

Ved UiB har følgende personer status som fremragende undervisere: 

Fakultet for kunst, musikk og design

Wolfgang Schmid, Førsteamanuensis, Griegakademiet - Institutt for musikk

Det juridiske fakultet

Jan-Ove Færstad, Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet

Det humanistiske fakultet

Informasjon hos Det humanistiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Informasjon hos Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det medisinske fakultet

Informasjon hos Det medisinske fakultet

 • Lone HolstFørsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Silje Mæland, Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Bente Elisabeth Moen, Professor, Direktør ved Senter for internasjonal helse og Globale samfunnsutfordinger
 • Inger Lise Teig, Førsteamanuensis, Forskningsleder HELTER, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Edvin Schei, Professor, Fagområde for allmennmedisin og Enhet for læring (EFL), Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Thomas Mildestvedt, Førsteamanuensis, Fagområdeleder allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Martin Biermann, Professor, Overlege, Klinisk institutt 1
 • Monika Kvernenes, Førsteamanuensis, Medisinsk- og helsefaglig pedagogikk
 • Ingrid Miljeteig, Professor Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Det psykologiske fakultet

Informasjon hos Det psykologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Informasjon hos Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 • Astrid GynnildProfessor, Institutt for informasjons- og medievitenskap
 • Jens Kjeldsen, Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap
 • Lars Nyre, Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap
 • Frode Meland, Professor, Institutt for økonomi
 • Lise Rakner, Professor, Institutt for sammenlignende politikk
 • Regine Paul, Professor, Institutt for politikk og forvaltning