Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Under ledelse av professor Arild Holt-Jensen, er boken skrevet av en gruppe ledende nordiske og baltiske planleggingsforskere.
An elegantly conceptualized and closely argued ethnographic work, this strikingly innovative study of cultural change should have a wide audience not only among area specialists but also among those working on Christianity, gender, and cultural change in other regions as well, who will need to engage its strong arguments that invite comparative application.’ – Joel Robbins, University of... Les mer
Kari Wærness, professor emerita ved Sosiologisk institutt har gjennom flere år samarbeidet med forskere fra Ghana. Dette har nå resultert i en bok om pleie av døende og alvorlig syke - perspektiver fra Ghana.
Torsdag 12. februar arrangerte S.A.U. historiens tredje arbeidslivsdag på SV. Hva hadde dagen å tilby for en karrieresugen samfunnsviter?
Vi er alle mediebrukere. Ingen generasjon før oss har brukt medier og teknologisk formidlet kommunikasjon i et omfang som nå.
Flere eksperter på internasjonal strafferett, både i Norge og internasjonalt, har tatt til orde for at det bør opprettes internasjonale straffedomstoler for Midtøsten.
Etter andre verdskrig var trakassering og mobbing ein del av kvardagen for mange norske krigsbarn. For danske krigsbarn var livet langt lettare å leve.
Det kan bli både valte og tilsette instituttleiarar på UiB i framtida. Men fakulteta må bestemme seg for det eine eller det andre.
"World Social Science Forum" skal arrangeres i Bergen 10-12 mai. Denne konferansen samler mange hundre deltagere fra hele verden, inkludert nobelprisvinnere.
Gutter faller fra i videregående skole, men det er ikke kjønn som er hovedårsaken til dette, sier stipendiat Kristoffer Chelsom Vogt ved Sosiologisk institutt.
Ei gruppe forskarar ved Bjerknessenteret for klimaforsking og Universitet i Bergen utfordrar rådande kunnskap på området når dei påvisar at klimaet på slutten av istida var svært ustabilt.
Førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, Asunción St Clair har sammen med Desmond McNeill skrive boka "Global Poverty, Ethics and Human Rights".
Cand. polit. Eirik Norvald Christensen forsvarer fredag 13. februar kl. 13.15 sin doktoravhandling Auctions - theory, empirics and experiments.
Ti år. 850 millioner kroner. Forskningsprogrammet på velferd, arbeid og migrasjon er den største samfunnsvitenskapelige satsningen noensinne.
University Governance: Western European Comparative Perspectives
Forskningen viser at kløften mellom offentlig og privat ledelse fremdeles er til stede. Offentlige ledere som ønsker å ta spranget fullt ut i retning av å adoptere privat ledelse løper derfor en risiko, sier Haldor Byrkjeflot ved adm.org
Nettdebattene har problematiske sider. Overtramp finner sted. Støynivået er til tider svært høyt. Likevel later stadig flere til å være enige om at den demokratiske gevinsten langt overgår ulempene ved en debattarena som er åpen for alle.
Forskere fra Rokkansenteret og Institutt for sammenliknende politikk har laget en rapport om nominasjonsprosessene i forbindelse med forrige lokalvalg. -Partiene bør intensivere sitt arbeid med å rekruttere flere medlemmer, sier statsrår Magnhild Meltveit Kleppa.

Sider