Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

An elegantly conceptualized and closely argued ethnographic work, this strikingly innovative study of cultural change should have a wide audience not only among area specialists but also among those working on Christianity, gender, and cultural change in other regions as well, who will need to engage its strong arguments that invite comparative application.’ – Joel Robbins, University of... Les mer
Torsdag 12. februar arrangerte S.A.U. historiens tredje arbeidslivsdag på SV. Hva hadde dagen å tilby for en karrieresugen samfunnsviter?
Flere eksperter på internasjonal strafferett, både i Norge og internasjonalt, har tatt til orde for at det bør opprettes internasjonale straffedomstoler for Midtøsten.
Etter andre verdskrig var trakassering og mobbing ein del av kvardagen for mange norske krigsbarn. For danske krigsbarn var livet langt lettare å leve.
Det kan bli både valte og tilsette instituttleiarar på UiB i framtida. Men fakulteta må bestemme seg for det eine eller det andre.
Ei gruppe forskarar ved Bjerknessenteret for klimaforsking og Universitet i Bergen utfordrar rådande kunnskap på området når dei påvisar at klimaet på slutten av istida var svært ustabilt.
Cand. polit. Eirik Norvald Christensen forsvarer fredag 13. februar kl. 13.15 sin doktoravhandling Auctions - theory, empirics and experiments.
Ti år. 850 millioner kroner. Forskningsprogrammet på velferd, arbeid og migrasjon er den største samfunnsvitenskapelige satsningen noensinne.
Forskere fra Rokkansenteret og Institutt for sammenliknende politikk har laget en rapport om nominasjonsprosessene i forbindelse med forrige lokalvalg. -Partiene bør intensivere sitt arbeid med å rekruttere flere medlemmer, sier statsrår Magnhild Meltveit Kleppa.