Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emnet GEO 151 fokuserer på praktisk forsking og utredningsteknikker, analyse og skriving av feltrapport innen samfunnsgeografi. Vårt feltkurs høsten 2011 blir lagt til Odda.
Holbergprisvinner Jürgen Kocka møter professorer fra blant annet Harvard og Université de Genève på Studentsenteret i juni.
Holbergprisvinner Jürgen Kocka møter professorer fra blant annet Harvard og Université de Genève på Studentsenteret i juni.
Tirsdag 1. juni inviterer Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Senter for Vitenskapsteori og Sosiologisk Institutt til åpen gjesteforelesning med John R. Searle.
-Norge er det eneste landet i den industrialiserte verden der sektormodeller ikke inngår som et systematisk beslutningsgrunnlag for utformingen av jordbrukspolitikken
Artikkel av Paul G.Roness og Vidar W.Rolland (NSD) i den nyeste utgaven av International Journal of Public Administration.
Hvordan skal vi forstå journalistikk i en moderne verden? I Universitetsforlagets førtiende hva er-utgivelse ser Martin Eide på hva som skjer med journalistikken.
Målet med faget var først og fremst å lære seg fremgangsmåtene og prosessene for hvordan et system blir laget.
Dokumentarfilmen ”En dråpe luksus” med professor Terje Tvedt er nominert til tv-bransjens prisfest Gullruten. Samtidig er serien ”En reise i vannets fremtid” solgt til USA.
In this issue of Social Analysis, Judith Kapferer (ed) and her co-authors explore the symbolic meaning, control and ownership of public space as part of the relation between the arts and the state.
Denne nye boka er et resultat av prosjektet "Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering", på Rokkansenteret, finansiert av NFR. Fem av kapitlene er basert på masteroppgaver skrevet av tidligere masterstudenter ved instituttet. Boka er redigert av Anne Lise Fimreite, Lise Hellebø Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid.
New publication in Public Organization Review, Volume 11(2). The full title of the article is "Challenges of Coordination in Implementing Urban Policy: The Bangladesh Experience", and it is written by Pranab Kumar Panday and Ishtiaq Jamil.
Studenter ved instituttet produserer reportasjer og dokumentarer for Nordiske Mediedager.
Ny professor II ved instituttet er Deborah Brautigam som til daglig er professor ved The School of International Service, American University, Washington DC.
Hensynet til en verdig og god behandling av hjelpemottakere og til rimelige arbeidsbetingelser for hjelperne er vanskelig nok å forene i dagens offentlige velferdstjenester. Kommersialisering av slike tjenester forsterker disse problemene skriver Karen Christensen og Kari Wærness i en kronikk i Bergens Tidende
Religiøse forhold har medvirket til dyp politisk splittelse i USA, samtidig som det amerikanske samfunnet preges av en bemerkelsesverdig religiøs toleranse. Dette paradokset sto i sentrum for årets Rokkanforelesning levert av en meget opplagt Robert D. Putnam.
Forslag om mer offentlig støtte til medier i USA har små sjanser — motstanderne vil heller fjerne den begrensede støtten som finnes i dag.