Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ny professor II ved instituttet er Deborah Brautigam som til daglig er professor ved The School of International Service, American University, Washington DC.
Religiøse forhold har medvirket til dyp politisk splittelse i USA, samtidig som det amerikanske samfunnet preges av en bemerkelsesverdig religiøs toleranse. Dette paradokset sto i sentrum for årets Rokkanforelesning levert av en meget opplagt Robert D. Putnam.