Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

The American Political Science Association (APSA) har opprettet en arbeidsgruppe til å jobbe med demokrati, øknomisk sikkerhet og sosial rettferdighet i en ustabil verden. Institutt for sammenliknende politikks Siri Gloppen har vært medlem av gruppen, som publiserte sin rapport i vår.
"Den amerikanske økonomien er ikke svak nok til å true Obamas gjenvalg. Det er tolv prosent sjanse for at han ikke blir gjenvalgt i november". Det predikerer Gunnar Grendstad og Hilmar Mjelde fra Institutt for sammenliknende politikk. De har skrevet om dette i Dagsavisen.
Forskningsgruppen "Demokrati og utvikling" er en av tre forskningsgrupper ved Institutt for sammenliknende politikk. Denne inviterer nå nye masterstudenter til orienteringsmøte 5. september.
Kritiske hendelser – nye stemmer undersøker ulike typer politisk engasjement blant unge med minoritetsbakgrunn.
Tor Midtbøs nye bok, "Stata - en entusiastisk innføring", er en åpen og tilgjengelig innføring i statistikkprogrammet Stata. Boken er også trolig den første innføringen i Stata på norsk.
Årsmeldingen er et sammendrag av fakultetets meldinger for utdanning, forskerutdanning og forskning. Den gir et kort innblikk i aktiviteter i 2011 og videre prioriteringer for 2012.
Med utgangspunkt i ein av Norske roms konferansar kjem no artikkelsamlinga «Bygdeutviklingas paradoks», redigert av Mary Bente Bringslid, og med eit grundig etterord av Tord Larsen, NTNU.
Forskningsprosjektet Journalistiske nyorineteringer utgir høsten 2012 antologien Nytt på nett og brett - journalistikk i forandring
Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeid sin årlige pris på kr 15 000 for beste masteroppgave i samfunnsøkonomi på NHH og UiB (Institutt for økonomi) er utdelt.