Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

The American Political Science Association (APSA) har opprettet en arbeidsgruppe til å jobbe med demokrati, øknomisk sikkerhet og sosial rettferdighet i en ustabil verden. Institutt for sammenliknende politikks Siri Gloppen har vært medlem av gruppen, som publiserte sin rapport i vår.
"Den amerikanske økonomien er ikke svak nok til å true Obamas gjenvalg. Det er tolv prosent sjanse for at han ikke blir gjenvalgt i november". Det predikerer Gunnar Grendstad og Hilmar Mjelde fra Institutt for sammenliknende politikk. De har skrevet om dette i Dagsavisen.
Forskningsgruppen "Demokrati og utvikling" er en av tre forskningsgrupper ved Institutt for sammenliknende politikk. Denne inviterer nå nye masterstudenter til orienteringsmøte 5. september.
Kritiske hendelser – nye stemmer undersøker ulike typer politisk engasjement blant unge med minoritetsbakgrunn.
New article from Philippe Bezes, Anne Lise Fimreite, Patrick Le Lide and Per Lægreid.
I etterkant av framlegginga rapporten frå 22. juli-kommisjonen har det komme fleire innspel frå forskarar ved institutet.
Tor Midtbøs nye bok, "Stata - en entusiastisk innføring", er en åpen og tilgjengelig innføring i statistikkprogrammet Stata. Boken er også trolig den første innføringen i Stata på norsk.
Historien om Geografi i Bergen er utgitt i bokform i august 2012. Den er utgitt av Institutt for Geografi, og distribueres til tidligere og nåværende ansatte.
Lars Nyre, Solveig Bjørnestad og Bjørnar Tessem fra UiB og Kjetil Vaage Øie fra Høgskulen i Volda har publisert artikkel i tidsskriftet Convergence.
Årsmeldingen er et sammendrag av fakultetets meldinger for utdanning, forskerutdanning og forskning. Den gir et kort innblikk i aktiviteter i 2011 og videre prioriteringer for 2012.
Siden tusenårsskiftet har ikke mindre enn ti utredninger påpekt organiseringsproblemene som ble synlige under terroren i fjor.
I den nyeste utgaven av Sosiologi i dag analyserer Karen Christensen hvordan IPLOS har blitt formet under implementeringsfasen. Lars Klemsdal beskriver temanummeret som det beste i hans tid som redaktør.
Med utgangspunkt i ein av Norske roms konferansar kjem no artikkelsamlinga «Bygdeutviklingas paradoks», redigert av Mary Bente Bringslid, og med eit grundig etterord av Tord Larsen, NTNU.
Forskningsprosjektet Journalistiske nyorineteringer utgir høsten 2012 antologien Nytt på nett og brett - journalistikk i forandring
Kan politisk tv-reklame bidra til et bedre demokrati? Det er på tide med ny debatt og ny regulering av politisk reklamefilm i Norge.
Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeid sin årlige pris på kr 15 000 for beste masteroppgave i samfunnsøkonomi på NHH og UiB (Institutt for økonomi) er utdelt.