Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lise Granlund disputerte fredag 6. desember 2013 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Hvordan oppdras oppdragerne? En sammenlignende studie av en lærerutdanning for steinerskolene og en offentlig lærerutdanning».
Stipendiat Katharina Sass stiller seg kritisk til myten om at innvandring er velferdsstatens største trussel. Se hennes debattinnlegg i Bergens Tidende her.
Svein Michelsen og Knut Grove med kapitell i Arbeiderhistorie, Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2013.

Sider