Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Geografifaget har ein tverrfagleg styrke som gir viktig kunnskap for mange av dei utfordringane samfunnet har i framtida. Geografistudiet er spennande og samfunnsaktuelt. Og geografistudentane er sosiale og hyggelege. Møt to av dei her.
I beste sendetid på NRK2 førstkommende fredag holder Professor Frank Aarebrot et direktesendt crash-kurs i nyere norsk historie. Arrangementet er et samarbeid mellom Studentersamfunnet i Bergen og NRK i anledning grunnlovsjubileet.
The case study "Disability, Independence and Care in the United Kingdom and Norway: An International Social Research Methods Case Study", carried out by Professor Karen Christensen is included as a learning case in the SAGE research methoods database.
Det er case-studiet "Disability, Independence and Care in the United Kingdom and Norway: An International Social Research Methods Case Study", som er tatt med som læringseksempel.
Runde 2 av Medborgerpanelet står for døren, og initiativtaker Elisabeth Ivarsflaten kunne nylig fortelle en deltaker i runde 1 at han har vunnet et reisegavekort på 25 000 kroner.
Medieforsker mener ukepressen utfordres på sine kjerneområder, og tror flere titler kommer til å gå inn i 2014.
Institutt for geografi arrangerer dette vårsemesteret eit PhD-kurs i kvalitativ metode. Kurset har tittelen "The Production and Interpretation of Qualitative Data" med Tor Halfdan Aase som kursansvarleg.
Instituttet er sterkt representert i en ny antologi om ny journalistikkforskning.
Et eksperiment gjennomført ved UiB viser at låntakere motiveres i større grad av moralske faktorer enn kontraktstypen når det gjelder tilbakebetaling av lånet. Nå publiseres funnene i en spesialutgave av Review of Income and Wealth med fokus på fattigdom, utvikling og atferdsøkonomi.
Vatn er eit spennande og aktuelt tema frå mange innfallsvinklar. Alt liv treng vatn, men ressursane er skeivt fordelt. Vatn er ein landskapsdannande agens med stor erosjons- og transportevne. Naturkatastrofar handlar om vatn. Klimaendringar handlar om vatn. For mykje vatn er eit problem. For lite vatn er eit problem.
Mange borgere i de nordiske landene mener offentlige institusjoner og deres ansatte opptrer partisk og misbruker makt, finner Professor Jonas Linde ved Institutt for sammenliknende politikk i sin nye artikkel.
Cinema and Agamben - Ethics, Biopolitics and the Moving Image. Redaktører: Henrik Gustafsson og Asbjørn Grønstad.
TV2 blir hetset i sosiale medier for å sende reklameinnslag midt i OL-sendingene. Kommentator Anders Giæver i VG og professor i medievitenskap Knut Helland ved Universitetet i Bergen er begge enig i at TV2 gjør en god jobb.
Inger Elisabet Måren ved Institutt for geografi har sammen med forskere fra Institutt for biologi, Bioforsk, Institutt for skog og landskap og Kew Gardens publisert en artikkel som går på å bevise menneskeskapt evolusjon som konsekvens av menneskets bruk av ild.
Kjell Vaage og Espen Bratberg fra Institutt for økonomi og Gruppe for trygdeøkonomi bidrar under forskningsrådets formidlingskonferanse for programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).
Non-Western immigrants in Norway have more sickness absence than other immigrants and native Norwegians. Measured in wages, income, and positions of authority, non-Western immigrants have less favourable jobs.
Ikke-vestlige innvandrere i Norge har mer sykefravær enn andre innvandrere og innfødte nordmenn. Sammen tre andre forskere har professor Hans-Tore Hansen gjennomført studien som undersøker om yrkesfaktorer er forbundet med ikke-vestlige innvandreres større sykefravær.
Nytt nummer av Ekfrase ute nå.

Sider