Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professor Stein Kuhnle er medredaktør på en ny bok om jobb-fritid-balansen i Europa og Kina. Sammen med norske og kinesiske kolleger diskuterer han hvordan Kina kan lære av europeiske velferdsstaters erfaringer på feltet.
Fredag 4. april gjester EUs Norge-ambassadør Helen Campbell Institutt for sammenliknende politikk for å snakke om EU som aktør i utenrikspolitikk.
Schjenken-dommen er et nyttig korrektiv for mediene.
Vil du studere sosialantropologi? Faget utforsker variasjon og sammenheng i kultur og samfunn verden over, og bachelorprogrammet gir en solid innsikt i fagets særegne kunnskaper, tenkemåter og metoder.
Bruce Kapferer har gitt ut en ny bok om kinofilmens kulturelle viktighet, gjennom Stanley Kubricks 2001:En Romoddysé
Hvem har ansvar i sykehussektoren, og hva kan vi kreve av dem? Peter Lango er ph.d.-stipendiat i administrasjon og organisasjonsvitenskap og forsker på ansvarsrelasjoner i sykehussektoren.
Danmarks utbygging av fornybar energi er samfunnsøkonomisk sett svært dyr og har dessuten ingen effekt på globale klimautslipp. Dette kommer frem av årets miljørapport fra landets «økonomiske vismænd». En av vismennene er professor ved Institutt for økonomi Eirik Schrøder Amundsen.
Sammenliknende politikk er det mest populære bachelorprogrammet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blant utvekslingsstudentene, viser søkertallene for utveksling i 2014. – Svært gledelige tall, for vi skal være et internasjonalt orientert forskningsinstitutt, sier instituttleder ved Institutt for sammenliknende politikk, Gunnar Grendstad.
For arbeidsløs ungdom i Sverige, Finland og Norge har situasjonen endret seg dramatisk iløpet av de siste 15 årene. Mange har blitt fattigere.
Torsdag 13. mars var det for første gang klart for åpen dag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Elever fra videregående skole og en folkehøgskole kom på besøk for å få vite mer om studieprogrammene ved fakultetet og om hvordan det er å studere samfunnsvitenskap.
Det er ikke hverdagskost at et smalt vitenskapelig tidsskrift som Ekfrase får så bred omtale i en kanal som D2, som er et innstikk i Dagens Næringsliv sin helgeutgave.
Suksessrike presidenter overtaler seg ikke til suksess, men utnytter handlingsrom som oppstår, skriver Hilmar L. Mjelde, universitetslektor ved Institutt for sammenliknende politikk i en kronikk i Bergens Tidende.
Professor Frank Aarebrot mottok mandag en påskjønnelse fra rektor ved Universtitetet i Bergen for sin formidlingsinnsats med "200 år på 200 minutter".
Høyesterettdommere utnevnt av sosialdemokratiske regjeringer har større tilbøyelighet til å stemme for den statlige parten, skriver Jon Kåre Skiple og Gunnar Grendstad i et innlegg i Dagens Næringsliv.
Økonomisk vekst og miljøvern blir hovedoppgaver for Kinas nye ledere, skriver Kina-ekspert Hans Jørgen Gåsemyr ved Institutt for sammenliknende politikk i en kronikk i Bergens Tidende.
- Tiltaket i Fjell er mest tilpasset dem som i utgangspunktet forventer å komme seg ut i jobb, sier førsteamanuensis Thomas Lorentzen til BT.
Den sterke lønnsutviklingen i Norge de siste femten årene har gått utover landets konkurranseevne. En ramme for lønnstillegg som er et prosentpoeng lavere enn ved 2012-oppgjøret kan være første steg på vei mot en styrket konkurransekraft.

Sider