Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hakan G. Sicakkan er med i ei internasjonal forskargruppe som har fått tildelt midlar for eit forskingsinitiativ knytt til skjult migrasjon i ly av globale økonomiske, sosiale og politiske endringar.
«Forskning viser at bistand til afrikanske kvinnebevegelser har positive ringvirkninger gitt at interessene til bistandsaktører og lokale kvinnegrupper er de samme. »
Jeg ville studere et semester i Lyon for å smake på de faglige delikatesser så vel som livets retter forøvrig.
Åtte prosjekt ved UiB får mellom 15 og 25 millionar kroner over fire til fem år. Toppforsk støttar forskingsmiljø som kan verta internasjonalt leiande.
Professor Fredrik Barth døde natt til søndag, den 24. januar i Oslo.
Postdoktor Kenneth Bo Nielsen ved instituttet skriver om dette i en ny artikkel i Forum for Development Studies, forfattet sammen med Arve Hansen og Harold Wilhite.
Vegard Jarness, postdoktor ved Sosiologisk institutt, mottok lørdag Norsk sosiologforenings pris for beste engelskspråklige artikkel i 2015 for artikkelen ”Cultural vs Economic Capital: Symbolic Boundaries Within the Middle Class”.
Ny artikkel om politisk debatt
Professor Lars Sørgard som var en av initiativtakerne til BECCLE har i dag blitt utnevnt til ny konkurransedirektør i Konkurransetilsynet.
Foreleserpris for haust 2015 gjekk til førsteamanuensis Quamrul Ashan og professor Frode Meland.
Gruppe for trygdeøkonomi (Trygdegruppa) er tildelt 15 millionar frå Noregs forskingsråd, som sikrar drift i tre nye år. Dette er eit viktig bidrag til velferdsforskinga ved UiB.
Se postdoktor Synnøve N. Bendixsen i debatt om flyktningekrisen.
Det er ikke til å tro; Arnfinn Seim fyller 80 år søndag 17. Januar. Han kom til Bergen i 1966 etter hovedfagseksamen i geografi ved Universitetet i Oslo, og har vært en ankermann for flere generasjoner studenter i 50 år ved Institutt for geografi.
I dette kurset vil vi se nærmere på opprinnelsen til dikotomien individ-samfunn gjennom å diskutere tekster av filosofene Hobbes, Locke og Rousseau. Deretter vil vi gjennom diskusjon av Spinozas relasjonelle ontologi analysere det nye begrepet om transindividualitet. Samlet vil dette gi et godt utgangspunkt for å forstå og ta stilling til en rekke sentrale problemstillinger innen vår tids... Les mer
Elisabeth Ivarsflaten skal leia eit nytt laboratorium som representerer UiB og Bergens Forskningsstiftelse si største satsing nokon sinne på infrastruktur innan feltet. Ho meiner laben kan gjera UiB til ein av dei mest interessante stadane for samfunnsvitskapleg utdanning og forsking i Europa.
Samstundes som Yvette Peters og Sander Ensink vart tildelt Gordon Smith og Vincent Wright sin minnepris for fjorårets artikkel i West European Politics, vart Peters sin nyaste artikkel om partimedlemskap publisert i European Journal of Political Research.
Sosiologisk institutt tilbyr frå våren 2016 eit nytt kurs i "Life courses in a Scandinavian Welfare State". Kurset fokuserer på hvordan velferd blir formidlet i de ulike fasene av livet innenfor konteksten av en skandinavisk velferdsstat.
Professor Rune Jansen Hagen får positiv omtale for bruken av betasuppe som metafor for norsk bistandspolitikk.

Sider