Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sosiologisk institutt tilbyr frå våren 2016 eit nytt kurs i "Life courses in a Scandinavian Welfare State". Kurset fokuserer på hvordan velferd blir formidlet i de ulike fasene av livet innenfor konteksten av en skandinavisk velferdsstat.
Professor Rune Jansen Hagen får positiv omtale for bruken av betasuppe som metafor for norsk bistandspolitikk.
I nærare sytti prosent av sakene der barn skal takast frå foreldra, er barns stemme nesten fråverande. – Eit urovekkande høgt tal, seier professor Marit Skivenes.
Tessa Bargmann er ny postdoktor ved Institutt for geografi. Hun er utdannet økolog med hovedvekt på biodiversitet og bevaring og forvalting av kulturlandskap.
Vegard Jarness ved Sosiologisk institutt har publisert artikkelen "Modes of consumption: From ‘what’ to ‘how’ in cultural stratification research" om sammenhengen mellom klasse og smak.
Inger Elisabeth Haavet og Kari Wærness er gjesteredaktører for et temanummer i Tidsskrift for velferdsforskning med bidrag også fra Liv Johanne Syltevik ved Sosiologisk institutt.

Sider