Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Olav Elgvin er ute med ny artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning, skrevet i samarbeid med Jon Horgen Friberg.
Fredag 30.9. ble prosjektet European Cities as Actors in Climate and Energy Transformation offisielt åpnet gjennom en markering på Kafé Muntlig på Studentsenteret.
Idunn Nørbech går siste året på bachelorgraden i sammenliknende politikk, og planlegger å fortsette på en statsvitenskapelig mastergrad. Denne høsten får hun arbeidserfaring som praksisstudent i Skatt vest.
Sanna Wiik fullførte bachelorgraden i sammenliknende politikk før sommeren. Denne høsten bruker hun kunnskapen hun har tilegnet seg på studiet samtidig som hun får relevant arbeidserfaring gjennom et praksisopphold i Austevoll kommune.
"Frykten for asylmottakene var overdrevet" skriver Susanne Bygnes som et ledd i Bergens Tidendes forskerserie om omstilling.
Sveinung Arnesen, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, med ny artikkel publisert i Electoral Studies.
Informasjon om fortidige klima- og miljøendringer, og da spesielt fra den klimatiske viktige regionen som Nord-Atlanteren er, danner grunnlaget for sikrere prediksjoner om klimaendringer i fremtiden.
Marks and Hooghe built their lecture on Rokkan’s profound analysis of peripheral community. They discussed how distance, difference and dependence of territorial communities endure within a state.
19. og 26. september har to ulike grupper med studenter frå GEO113 vore på ekskursjon til Tjeldstø i Øygarden. Eksursjonen er ein del av undervisninga i biogeografi.
- Understanding Representational and Policy-Making Challenges in Multi-Jurisdictional Polities.
Elin Monstad og Aaron Spitzer er nyansatte stipendiater ved Institutt for sammenliknende politikk.
Lokale urfolksgrupper i Alberta, Canada omfavner endring som overlevelsesstrategi i oljesandområder preget av ustabilitet og usikkerhet i kjølvannet av økonomiske nedgangstider og ødeleggende naturkatastrofer.
Alle nye bachelorstudenter var i år invitert til et eget møte om spesialisering og bredde som sosiologer med påfølgende fagfest for sosiologi.
Sosiologisk institutt har inngått en ny samarbeidsavtale med Charles Darwin University i Australia og fått støtte fra mobilitetsprogrammet Erasmus+ Global mobilitet til både student- og ansattutveksling.
De har alle gått i gangene ved Institutt for sosialantropologi og jobber i dag på svært ulike felt. Helhjertet går arbeidslivspanelet inn for å fungere som instituttets knutepunkter ute i bergensregionen.
Lørdag 10. september var fylt med gledelige gjensyn og dyptgående diskusjoner da antropologialumner feiret verdens beste fag.
Den nyeste utgaven av tidsskriftet Civil Wars er en special issue redigert av Gyda Marås Sindre og Johanna Söderström.
Førsteamanuensis Bjørn Enge Bertelsen har publisert ny bok.

Sider