Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Onsdag 30. november ble Medborgerlaben, et digitalt forskningslaboratorium ved UiB, offisielt åpnet.
Fem forskarar frå UiB mottek over 100 millioner kroner frå Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Målet er å legge til rette for forsking i verdsklasse.
Flere av instituttets ansatte har redigert og bidratt med kapitler i bøker den siste tiden. Nyeste utgivelse er "The Social Life of Economic Inequalities in Contemporary Latin America", hvor Iselin Å. Strønen og Margit Ystanes er ansvarlige redaktører.
Atle Møen har skrive ein artikkel i BT med tittelen "Fornuft og kjensler i Amerika".
23. november disputerte stipendiat Tord Austal ved Institutt for sosialantropologi.
22.11.16 hadde Institutt for geografi besøk av en klasse i samfunnsfag programfag fra Amalie Skram vgs.
I høst har de to masterstudentene Oda og Henrik fra Sosiologisk institutt besøkt videregående skoler i Bergen for å informere om sosiologi som studiemulighet.
Sosialantropologistudent Emma Eide Rydningen er med i Statoils kampanje "Når gode råd er unge", hvor hun reflekterer rundt hvorfor ingenting skjer, til tross for at vi har visst om klimaendringene i 40 år.
GIS-dagen faller alltid på en onsdag midt i november og i år som i fjor stod Institutt for geografi for et spennende program i samarbeid med Geoforum og Geodatas GIS-ambassadør ved UiB.
Det overraskende resultatet ved presidentvalget i USA 8. november har skapt store overskrifter og forskere ved SV-fakultetet har bidratt med analyser av valget.
"Taming the war machine: Police, pacification and power in Rio de Janeiro" imponerte komiteen ved Norsk forening for utviklingssforskning (NFU). Tomas' masteroppgave seilte helt til topps i den høye konkurransen i 2016.
Lila Nath Sharma ville undersøke om den biologiske ressursutvinningen, av fjellbeiter og skogbruket, er så negativt for det biologiske mangfoldet som han var blitt fortalt. Det var det ikke.
Fredag var Venstre-leiar Trine Skei Grande på besøk i Bergen for å besøka sentrale aktørar innan klimaforsking og utdanning.
Ny forskning om italienske mødre i Norge.
03.11.16 hadde Institutt for geografi besøk av en klasse i Geofag1 frå Danielsen intensivgymnas.
Institutt for sammenliknende politikk har et nytt praksissamarbeid med NHO Brussel, med mulighet for oppstart kommende vårsemester.
Julie Ane Ødegaard Borge disputerte fredag 4. november for ph.d.- graden ved UiB med avhandlingen: «Creating Democratic Citizens? An analysis of Mock Elections as Political Education in School».