Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Onsdag 30. november ble Medborgerlaben, et digitalt forskningslaboratorium ved UiB, offisielt åpnet.
Ny artikkel av professor Asbjørn Grønstad - ’ Nothing Ever Ends’
Fem forskarar frå UiB mottek over 100 millioner kroner frå Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Målet er å legge til rette for forsking i verdsklasse.
Flere av instituttets ansatte har redigert og bidratt med kapitler i bøker den siste tiden. Nyeste utgivelse er "The Social Life of Economic Inequalities in Contemporary Latin America", hvor Iselin Å. Strønen og Margit Ystanes er ansvarlige redaktører.
Per Lægreid og Tom Christensen er redaktører av boken The Routhledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Boken inneholder flere bidrag forfattet av Lægreid i sammarbeid med ulike medforfattere. Kristin Rubecksen og Julia Fleischer har også bidrag i boken.
Atle Møen har skrive ein artikkel i BT med tittelen "Fornuft og kjensler i Amerika".
23. november disputerte stipendiat Tord Austal ved Institutt for sosialantropologi.
22.11.16 hadde Institutt for geografi besøk av en klasse i samfunnsfag programfag fra Amalie Skram vgs.
Ida Juhasz og Marit Skivenes har nylig publisert deres artikkel "Barrierer i forberedelse av sak om omsorgsovertakelse: en sammenligning av barnevernansattes erfaringer i fire land" i tidsskriftet European Journal of Social Policy.
Det er en fare for at viktige debatter forsvinner mer og mer fra de store, felles møteplassene i offentligheten og inn i undergrupper på sosiale medier, mener Jostein Gripsrud.
I høst har de to masterstudentene Oda og Henrik fra Sosiologisk institutt besøkt videregående skoler i Bergen for å informere om sosiologi som studiemulighet.
Kjetil Børhaug og Dag Øyvind Lotsberg har publisert en ny bok om barnehageledelse i praksis. Boken beveger seg vekk fra det normative standpunktet som dominerer litteraturen, og har en empirisk innfallsvinkel på ledelse. Hva forskning viser om hva barnehageledelse er, og hvordan det praktiseres blir gjennomgått, og får oppmerksomhet, framfor spørsmålet om hvordan barnehageledelse bør gjøres.
Sosialantropologistudent Emma Eide Rydningen er med i Statoils kampanje "Når gode råd er unge", hvor hun reflekterer rundt hvorfor ingenting skjer, til tross for at vi har visst om klimaendringene i 40 år.
GIS-dagen faller alltid på en onsdag midt i november og i år som i fjor stod Institutt for geografi for et spennende program i samarbeid med Geoforum og Geodatas GIS-ambassadør ved UiB.
Det overraskende resultatet ved presidentvalget i USA 8. november har skapt store overskrifter og forskere ved SV-fakultetet har bidratt med analyser av valget.
"Taming the war machine: Police, pacification and power in Rio de Janeiro" imponerte komiteen ved Norsk forening for utviklingssforskning (NFU). Tomas' masteroppgave seilte helt til topps i den høye konkurransen i 2016.
Lila Nath Sharma ville undersøke om den biologiske ressursutvinningen, av fjellbeiter og skogbruket, er så negativt for det biologiske mangfoldet som han var blitt fortalt. Det var det ikke.
Fredag var Venstre-leiar Trine Skei Grande på besøk i Bergen for å besøka sentrale aktørar innan klimaforsking og utdanning.

Sider