Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

I mitt forskningsprosjekt undersøker jeg hvordan kunnskapsproduksjon om klimatilpasning foregår i Hordaklimprosjektet.
Tor Halvorsen og kollegaer med bok om FNs klimamål.
En glødende interesse for klimautfordringene og behovet for samfunnsomstilling fikk Kårstein Måseide til å søke jobben som forskningskoordinator for CET. Nå inviterer han til tverrfaglig samarbeid.
Mitt masterprosjekt handler om å undersøke om og hvordan kjønn spiller inn i jordbruksproduksjonen, både i avgjørelser knyttet til produksjonen og i fordeling av arbeidsoppgaver.
22. november fylte Professor Stein Kuhnle 70 år, og gikk dermed av med pensjon. Institutt for sammenliknende politikk hedret Kuhnle med et internasjonalt symposium, "Globalizing Welfare", for å hedre hans store bidrag til instituttet og forskningen på velferdsstaten.
Hvorfor bestemmer noen autoritære regimer seg for å desentralisere makt til valgte politiske organer? Svaret har mer å gjøre med interne vurderinger enn et ønske om å se bra ut utenfra, ifølge Lovise Aalen og Ragnhild Louise Muriaas' nye bok, "Manipulating Political Decentralisation - Africa's Inclusive Autocrats".
- Det å oppholde seg i et annet land og en ny kultur over lenger tid, er mye mer lærerikt enn jeg kunne forestilt meg, skriver Eline fra under palmene på Fiji. - Litt klisjé kanskje, men oppholdet her har gjort at jeg har vokst som person.
Det gode omdømet til antropologimiljøet i Danmark sin hovudstad fekk Fartein til å droppe ideen om at ein må reise til andre sida av verda for at utveksling skal vere noko vits. - København har vist seg å vere ein fantastisk by med mange ulike kulturinntrykk, skriv han.
Lurer du på hvilke emner du skal ta til våren? Her finner du en oversikt over, og link til informasjon om, valgfrie emner på 200-nivå ved Institutt for sammenliknende politikk. Emnene er åpne for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Det er lite forskningsmessig belegg for å konkludere med at det er negativt for barn å begynne på skolen som seksåringer, skriver Anne-Lise Breivik i en kronikk publisert i Minerva.
Professor Hans Hvide støttet SSB-direktør Christine Meyer i behovet for omorganisering av SSB. Samtidig gav professor Kjell Erik Lommerud kritikerne medhold i at den omstridte innvandringsrapporten ikke var blitt vesentlig endret.
Professor emeritus Jan Petter Blom fyller 90 år 20. november 2017.
Årets GIS-dag arrangement var det 3. i rekken og i god bergensk stil er det nå blitt en tradisjon.
I oktober deltok Energethics forskere på symposiumet 'Why the World Needs Anthropologists: Powering the Planet' ved Durham University i England. Vi holdt en stand der vi presenterte prosjektet og vi organiserte en workshop for konferansedeltakere kalt "Accounting for Energy".
Kjønnsforskerne feiret med prisutdelinger til de beste artiklene fra hvert av de fem siste tiårene.
PROLEG-prosjektet skal forske på om rettferdige beslutningsprosedyrer kan øke demokratiers legitimitet. Prosjektet hadde oppstartsseminar forrige uke.
Ingfrid fikk stort utbytte av å studere andre retninger i antropologifaget på skolebenken i Australia. Men det som fascinerte henne aller mest var alle de små, kulturelle forskjellene som oppstod i hverdagen. - Som da jeg skulle lage meg toast, tok ketsjup mellom osteskivene og folk trodde jeg var sprø, skriver hun. Les Ingfrids reisebrev om halvåret ved JCU.
Benjamin Aubrey Robson begynte som postdoktor ved Institutt for geografi i oktober. Han skal fortsette å forske på isbreer ved bruk av fjernmåling, men vil også fokusere på steinbreer, smelting av permafrost og hvordan endringer i kryosfæren påvirker vannressurser.

Sider