Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvis universitetet skal bidra til samfunnsmessig oppnåelse av FNs mål for bærekraftig utvikling, krever det at de tar en annen rolle, sier SpaceLab/CET-forskere.
Professor Astrid Gynnild er gjesteredaktør i spesialnummer av Nordicom Review som omhandler fotojournalistikk og redaksjonelle prosesser.
Universitetet i Bergen ønsker lærere og andre tilsatte i skolen velkommen til Faglig-pedagogisk dag fredag 2. februar 2018! Institutt for geografi deltar med fire aktuelle tema på programmet.
Tenker du på å reise på utveksling neste semester - ikkje tenk for lenge! Hugs søknadsfristen 1. februar.
Med avansert, ny teknologi kartlegger studenter på medie- og interaksjonsdesign hvor brukere av skjermbasert innhold fester blikket, hvilken puls de har og om de svetter.
Elvbakken, Hansen og Kuhnle som temaredaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift.
Elvbakken, Hansen og Kuhnle som temaredaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift.
Fristen for å søke utveksling våren 2019 nærmer seg. Et opphold i utlandet gir deg nye faglig perspektiv og unik erfaring.
Gunnar var en av instituttets første studenter. 8. februar fyller han 80 år og kan se tilbake på et langt liv som institusjonsbygger og sentral bidragsyter i fagmiljøet, både i inn- og utland.
Lørdag 20. januar gikk kvinner og menn over hele verden i gatene under hovedtemaene #MeToo og kvinners rettssikkerhet. I Bergen rettet antropolog Synnøve Bendixsen søkelyset mot en ofte oversett gruppe: kvinner i Norge uten lovlig opphold. Les hennes appell her.
Ved Senter for klima og energiomstilling (CET) er det ledig ei 50 % stilling som vitskapleg assistent for ein periode på 2 år.
Flere ønsker vern enn utvinning i Lofoten og Vesterålen, dette gjelder særlig i Nord-Norge.
Vil folk handle mer i tråd med klimavennlige løsninger dersom vi endrer måten vi framstiller klimatrusler på? Det var temaet for Annika Rødeseikes masteroppgave.
Karen Christensen er redaktør for den første Handbook om sosialt omsorgsarbeid innenfor eldreomsorgssektoren: Routledge Handbook of Social Care Work Around the World.
To forskere ved CET-senteret er nominert som kandidater til FNs klimapanel - og til det prestisjetunge arbeidet med IPCCs sjette klimarapport.
Nordmenns holdninger til el-bil er blitt undersøkt. Alder, kjønn og regionene skaper de sterkeste skillelinjene.
Markedene for omsetningen av hvite og grønne sertifikater fungerer hver for seg godt når det gjelder å oppnå bestemte prosentvise mål for energiproduksjonen, men de gir liten veiledning i hvorvidt det blir investert i klimavennlig energi eller energisparing.
Universitetet i Bergen er tildelt midler fra Forskningsrådets IKTPLUSS til å utvikle verktøy som skal bidra til mer effektiv og nyskapende journalistikk.

Sider