Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hva ekskluderer forskning når man ikke tør å utfordre det ukjente? Det åpner Kristin Kjærås og Tarje Wanvik opp for å diskutere i en vitenskapelig spesialseksjon som har fått tittelen "Geography and Subaltern practice".
I år hadde den faglege delen av programmet eit tematisk fokus på klima, miljø og geofare. Den sosial delen handlar også om gjensynsglede, oppdateringar og mimring.
Professor Hans Hvide ved Institutt for økonomi vil ha statuer av folk som forhindrer milliardslukende fiaskoprosjekter.
I nyhetssakene om det norske oljeselskapet DNO sin virksomhet i utlandet, har Morgenbladet snakket med forskere fra Energethics-prosjektet for å belyse kritikkverdig bedriftsetikk i et selskap som har spesialisert seg på operasjoner i risikofylte områder i Midtøsten.
Myndighetene i flere utviklingsland har iverksatt reguleringer av antallet utenlandske ansatte i utenlandske ikke-statlige organisasjoner som opererer der. Vår teoretiske analyse viser at kvantitative restriksjoner og skattlegging er ekvivalente virkemidler når det gjelder å påvirke organisasjonene til å ansette flere lokale på bekostning av utlendinger. Dette kan bidra til å forklare hvorfor vi... Les mer
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG ) har delt ut Johan August Wahlbergs medalje i gull til professor emeritus Arild Holt-Jensen.
For to år siden stilte Håvard Haarstad og Grete Rusten seg spørsmålet: Hvordan kan vi bidra til debatten om omstilling i Norge? Resultatet ble presentert på Akademika forrige uke.
Forrige uke hadde studentene i GEO124 sitt aller første møte med samfunnsgeografisk feltarbeid. I to dager ble Kvam herad satt under lupen, og alle steiner ble snudd av engasjerte studenter som ønsket å lære mer om samfunns- og arealplanlegging, turisme, næring og demografi i Kvam.
I juli 2018 vil High Level Political Forum (HLPF) ved FNs hovedkontor i New York gjennomgå de globale fremskrittene innen bærekraftsmål 7 (SDG7). I løpet av de siste månedene har CET vært en av 50 organisasjoner internasjonalt som har gitt innspill til denne prosessen. CET har kommet med politiske innspill om SDG7, og sammenhengen mellom dette og de andre bærekraftsmålene.
SV-fakultetet opplever rekordstor søkning til studieprogrammer på bachelornivå med 11 prosent i forhold til fjoråret. Søkertallene til masterprogrammene på fakultetet øker med hele 14 prosent.
På oppdrag fra næringslivet i regionen, skal Institutt for geografi og Uni Rokkan det neste året kartlegge kompetansebehov i Nordhordland.
Høyre sitt forslag om like innkjøpspriser på dagligvarer vil ikke nødvendigvis gi kundene lavere priser eller bedre vareutvalg, mener Tommy Staahl Gabrielsen (UiB/BECCLE) og Erling Hjelmeng (UiO).
Det gutta ligger etter i skolen, tar de igjen i arbeidslivet!
Ingrid Müftüoglu har besøkt Statkraft sitt hovedkontor i Oslo. Der undersøkte hun hvordan samfunnsansvar artikuleres og praktiseres.
Alexandros Liberopoulos og Endre Rudi er førsteårsstudenter på Europastudier ved UiB. Kombinasjonen av politikk, historie og fokuset på Europa var avgjørende for valg av studium.
Ny rapport analyserer hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet i Norge - sett fra brukernes perspektiv.

Sider