Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Helge Renå har bidratt med bokkapittel i en antologi om politireformer som nylig ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Boken har både norske og internasjonale bidrag.
Å reise på utveksling generelt er noe som gir deg et litt nytt syn på verden, og en mulighet til å studere fag, møte folk og få opplevelser du ikke får hvis du velger å «bare» bli i Bergen.
Professor Lars Nyre og studentane skal ta i bruk det nyaste innan HTC Vive-teknologi. Saman med studentane skal han stille spørsmålet: Kva er dette? Og korleis kan vi bruke det?
Professor Eirik Schrøder Amundsen var ein av dei som underteikna dokumentet som oppmoda Universitetet i Bergen om å etablera eit Institutt for økonomi for 40 år sidan.
I Middelklassekulturen i Norge foretar Rune Sakslind, Ove Skarpenes og Roger Hestholm en analyse av hvordan den norske, høyt utdannede middelklassen forstår seg selv som kunnskapsarbeidere.
Postdoktor Jenny Krutzinna diskuterer statens plikt til å legge til rette for etisk medisinsk datadonasjon.
Hva kan du bli når du har tatt en bachelorgrad i IT- eller mediefag? Det var et av spørsmålene elever ved videregående skoler fikk svar på under åpen dag hos Institutt for informasjons- og medievitenskap.
Lurer på hvor du skal studere til høsten? Da hjelper det ikke nødvendigvis å lese informasjon fra studiestedene selv.
Hvilke myter finnes det i det offentlige ordskiftet om velferdsstaten?
Seks masterstudenter ved UiB fikk onsdag utdelt TV2s studentstipend. Formålet er blant annet å bygge kunnskap og kompetanse med høy relevans for mediebransjen.
Oda klarte aldri å legge fra seg tanken om å bo på Hawaii siden hun besøkte stedet for mange år siden. Da de frie studiepoengene dukket opp i studieplanen la hun University of Hilo som førstevalg. Jubelen stod derfor høyt da det ble klart: velkommen til et halvt år på de vulkanske øyene!
Fra 2019 lanseres UiBs nye satsing på forventet utveksling for studentene på europastudium. Som ett av tre pilotprogram i satsingen, populært kalt opt-out-utveksling, legges det nå til rette for at alle studentene skal reise på utenlandsopphold.
Sammen med 26 partnere har CET søkt om 100 million kroner fra Forskningsrådet for å bygge et senter for bærekraftig transport i bynære kyststrøk - Centre for Coastal Area Sustainable Transport (COAST).
Feltkurset i miljøgeografi går i år til Stord. Stord er regionsenter i regionen Sunnhordland, og kommunesenteret Leirvik er den nest største byen i Hordaland.

Sider