Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

La Serena er en by som er omtrent like stor som Bergen, men siden den kun har noen få regndager i året er byen avhengig av snø- og issmelting fra Andesfjellene om sommerne som vannressurs. Dette betyr at regionen er spesielt sårbar for klimaendringer i fremtiden.
En normal arbeidshverdag eksisterer ikke for månedens alumn, Kaia Tetlie. Hver dag er forskjellig når man jobber som konsulent og på få år har klatret opp til å bli partner i et kommunikasjonsbyrå i vekst.
Lyver du når du spiller kortspillet “Lyveren”? Studenter på medie- og interaksjonsdesign ved UiB lærer å bruke eye-tracking til å forske på kommunikasjon, og hvordan slik teknologi har potensiale til å avsløre oss når vi lyver. I denne artikkelen forteller tre masterstudenter om de faglige mulighetene med eye-tracking-teknologi.
Studentene på siste året i bachelor i journalistikk i Media City Bergen var i praksis i høst. De aller fleste gikk videre til jobb i mediebedriftene de hadde praksis hos.
In late February, the research group on Labour, Social Insurance and Family organized a two-day workshop on aging, family and social insurance.
I mitt masterprosjekt studerer jeg hvordan stormaktiviteten på Langøya i Vesterålen har variert gjennom de siste 10000 år.
Eg heiter Mari, og går mitt femte geografisemester i Reykjavik, på University of Iceland, eller Hàskòli ìslands om du vil. Eg har i skrivande stund vore her i to månader, og to månader står att til heimreise.