Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vil du ha alle dine monitorar og skjermar med deg inni brillene? Studentar på bachelorstudiet i medie- og interaksjonsdesign utviklar prototypar som mediefolk vil få god bruk for.
Robotar utan ansikt flyttar inn i stovene våre. Dei er dyktige, men ikkje nødvendigvis snille.
Samfunnsfaga er i vinden, og dette viser igjen på søkjartala til SV-fakultetet. Både medie- og IKT-fag, og fag som geografi, antropologi og sosiologi har fått fleire søkjarar.
– Det er vanskeleg å drive banebrytande forsking når du er under åtak, seier Adriana Bunea.
Hopp opp på scenen og la hemningane fare! Ph.d.-kandidatar med ambisjonar om melodi i formidlinga har enno sjansen til å melde seg på årets Forsker Grand Prix.
Ph.d.-kandidatar ved UiB får løyse ei konkret utfordring gitt av FN. Gjennom kurs i kreativ problemløysing skal dei bli drilla i metodar som vil hjelpe forskarar til å finne saman på tvers av fagdisiplinar og løyse reelle problemstillingar frå arbeidslivet.
Ved å dykke ned i til no ukjende loggar, telefonutskrifter og internrapportar avslører UiB- forskaren kvifor politiet brukte så lang tid på å kome seg til Utøya. Renå hevdar manglande opplæring og struktur kan ha kosta mange ungdomar livet under terroren 22. juli 2011.