Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Julie Elkjær Stentsøe skriv masteroppgåve om korleis planlegge for stedsutvikling i dagens multikulturelle samfunn - med samskaping som strategi.
Malin Hannesdatter Sunde vant pris for beste internasjonale bidrag på filmfestivalen COVIDeo-19.
Andreas Roaldsnes er ansatt som stipendiat gjennom ordningen for PhD i offentlig sektor.
Som en del av et nytt EU-prosjekt skal CET forske på medvirkning i byutviklingsprosjektet "bystrand og lungegårdspark". Prosjektet er et transdisciplinært innovasjonsprosjekt med fokus på samarbeid mellom forskning og praksis.
Masterstudentene May-Helene Gram Franck og Maria Sundfør Kråkenes fikk hvert stipend på 10 000 kr fra Fritt Ord og Mediebruksgruppen for å skrive masteroppgaver basert på datamateriale fra Reuters Digital News Report.
Masterprosjektet mitt handler om matsvinn som politisk og økonomisk prioritering i hermetikkindustrien i Ghana.
Moralfilosofen Hans Jonas er hovedpersonen i professor Lars Nyre sin essayføljetong denne høsten. Hans Jonas er kritisk til menneskers søken etter teknologisk utvikling, og er bekymret for hvordan den moderne teknologien vokser seg større og mener det kreves etiske grep fra mennesket.
Mari Froastad skriv masteroppgåve om korleis stormaktiviteten på Lista i sør- Noreg har variert gjennom holocen, perioden frå landet vart isfritt og fram til i dag.
I min masteroppgave skal jeg forsøke å rekonstruere fortidens klimatiske svingninger med fokus på glasial aktivitet og havnivåendringer mot slutten av siste istid.
Førsteamanuensis Kristoffer Chelsom Vogt i samtale med forfatter Zeshan Shakar.
Fredag 28. august var det duket for doktorpromosjon for kandidater som har disputert for doktorgraden ved Universitetet i Bergen i løpet av våren 2020. Antropolog Mari Norbakk talte på vegne av de nye doktorene. Her kan du lese talen i sin helhet.