Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Foruten forskning og innovasjon skal SFI MediaFutures også bidra med forskningsformidling.
Fredag 9.4. er det 75 år siden Stortinget vedtok å etablere et universitet i Bergen. Et av høydepunktene denne dagen er Infomedia-professor Anders Johansens jubileumsforedrag om UiBs spennende og mangfoldige historie.

Sider