Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

The Research Council of Norway (RCN) has awarded two Centre for Environment-friendly Energy Research (FME) on hydrogen! The University of Bergen is one of the main academic-partners in the FME HyValue and the centre is lead by NORCE. HyValue has a holistic approach to its mission including technical solutions, financial instruments, regulations, social and environmental impact and risk.
Etter hvert som covid-19-relaterte reiserestriksjoner blir færre, blir også besøkende til Infomedia flere. I vår er de besøkende både studenter og gjesteforskere, og kommer fra institusjoner i hele Europa, men også Kina.
Gratulerer til Devyn Remme med prisen for den mest nyskapende masteroppgaven i samfunnsgeografi!
Rune Søholt har begynt som stipendiat i Media Poverty -prosjektet i NORCE
Hvilken kompetanse utvikler man med grad i sosialantropologi – og hvordan formidle dette til potensielle arbeidsgivere? Fagutvalget inviterer til kurs i søknadsskriving for antropologistudenter.
I en kronikk i Kommunal Rapport skriver Sveinung Arnesen at det ikke er overraskende at noen politikere gikk imot flertallets ønske om en oppløsning av Innlandet fylkeskommune etter folkeavstemningen som nylig ble holdt.
Kor budde er kvar enkelt av oss til å skaffe oss rett informasjon og engasjere oss når det trengs? Medieprofessor Hallvard Moe får prestisjestipendet ERC Consolidator Grant frå EU for å betre skjøne vanlege folk si evne til å skaffe seg informasjon og engasjere seg i demokratiet.
Det ble i dag kunngjort at Holbergprisen 2022 tildeles amerikanske Sheila Jasanoff for hennes fremragende forskning innen vitenskaps- og teknologistudier. Nils Klim-prisen går til finske Elisa Uusimäki.
Ny artikkel i Stat og Styring bruker data fra Norsk Forvalningspanel (NMP) og kartlegger meningene til ansatte i flere norske forvaltningsorganer rundt utdanningsbakgrunn, trivsel, og fartstid i sentralforvaltningen. I tillegg blir forvalningspaneltes respondenters holdninger rundt tillit sammenlignet med svarene til respondenter i Norsk Medborgerpanel (NMP) under samme spørsmål.
Masterstudentene Anne Jacobsen Rike, Beate Felde og Henning Good fikk hvert stipend på 26 000 kr fra RAM for å jobbe med masteroppgavene sine
Anine Hamre Jakobsen er student på siste året i en bachelorgrad i medie- og interaksjonsdesign, og høsten 2021 reiste Anine på utveksling til Utrecht i Nederland. Studentene på medie- og interaksjonsdesign kan reise på utveksling i sitt femte semester, hvor de kan ta frie studiepoeng. Her forteller Anine om sin opplevelse på utveksling, og kommer med mange gode tips til andre som lurer på eller... Les mer
Forskningsprosjektet LEGITIMULT har nylig mottatt midler fra Horizon Europe. Målet er å se nærmere på tiltak gjort under Covid-19 pandemien og hvordan disse blir påvirket og påvirker flernivåstyring og demokratiske prosesser. Arjan Schakel, ansatt ved institutt for sammenliknende politikk og finansiert av Trond Mohn stiftelsen skal lede en av arbeidsgruppene i dette store prosjektet. Vi tok en... Les mer
Hilde Sakariassen har begynt som postdoktor i MUCS med sitt prosjekt 'The tale of two cities – the duality of digital technology for inexperienced users in a societal crisis'