Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det har blitt etablert en ny forskningsgruppe ved Insitutt for informasjons- og medievitenskap. Den nye forskningsgruppen skal fokusere på dataspill og virtuelle miljøer.
Til vårsemesteret kan bachelorstudentene på Sammenliknende politikk velge blant fem emner på 200-nivå. De faglige nyhetene fra instituttet er de to emnene om russisk politikk og forsvar og totalforsvar i etablerte demokrati. Begge emnene tar opp høyaktuelle tema som er viktige å forstå når vi igjen opplever et Europa i krig.
CET søker en stipendiat i medier, holdninger og klimaendringer. Søknadsfrist 1.februar.
Martin Abusdal Swensen, Marte Lindseth og Vebjørn Romfog valgte å bytte studentby for å ta master. Mens Vebjørn og Marte fullførte bachelorgradene sine ved NTNU I Trondheim, tok Martin en bachelor i statsvitenskap ved Johannes Gutenberg-Universität i Mainz Tyskland. Alle tre valgte master i sammenliknende politikk (Sampol) i Bergen.