Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Erick Alvarez Barreno er instituttets nyeste ph.d.-kandidat
Til høsten flytter masterstudent ved sammenliknende politikk Sara Helene Dybesland fra Bergen til Italia for å bli doktorgradstipendiat.
Professor Leif Ove Larsen mottar Christieprisen for 2023. Han mottar prisen for sitt arbeid med å fremme og synliggjøre universitetets betydning for samfunnsutviklingen gjennom sitt arbeid med Media City Bergen.
Årets studiekvalitetspris ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet går til et emne ved Institutt for sammenlignende politikk: SAMPOL223 Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications.
Den lave oppslutningen om regjeringspartiene Ap og Sp har naturlig nok fått mye oppmerksomhet og vært gjenstand for offentlig debatt i det siste. Data fra Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen kan bidra til kunnskapsgrunnlaget for denne diskusjonen. Les våre analyser her!
Institutt for informasjons- og medievitenskap dominerer topplistene for antall søkere.
– Det er viktig å se hvordan teori skjer i praksis.
Studentene ved SV-fakultetet skal bli sett og fulgt opp. — Dette virker, sier dekan Jan Erik Askildsen.
Den 27. februar 2023 dro 29 studenter fra Sammenliknende politikk på studietur til Budapest, i regi av linjeforeningen Kabinettet. Formålet med studieturen var å bygge et bedre sosialt miljø ved studie, samtidig som Studieturkomiteen valgte en spennende destinasjon som bidro til mye faglig utbytte.
«Så lenge vi ikke vet mer om hvordan Big Tech-selskapene bruker informasjonen vi deler med dem, bør vi være svært varsomme med å mate kunstig intelligens-teknologien med potensielt sensitivt materiale», skriver eksperter fra Infomedia i Medier24.
Under konferansen om "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet" i Bergen i oktober ble det startet et arbeid med en deklarasjon som bygger på kunnskap og efaringer fra pandemien. Nå er deklarasjonen publisert og kan leses i sin helhet.
Carlo Koos ved Institutt for politikk og forvaltning er én av forfatterne av denne nye artikkelen publisert i American Political Science Review.