Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Håndplukkede studenter fra American University er på besøk hos Infomedia og Media City Bergen.
Timmy Gresshoppe hjalp Pinocchio å skille mellom rett og galt. Kan en kunstig «moralsk rådgiver» gjøre samme nytte for maskiner som møter etiske utfordringer?
Ved Infomedia forstår vi både det tekniske aspektet av AI og de samfunnsmessige implikasjonene. Den nye siden gir en oversikt over instituttets invovering i AI-området, og våre bidrag til UiB AI.
Språkmodeller som er skapt for å produsere tekst, kan også komme med svært støtende påstander – om for eksempel kvinner og voldtekt eller mødre som driver hor.
I november 2023 blir det sendt ut en ny runde av Norsk forvaltningspanel til ansatte i den norske sentralforvaltningen. Svarene skal brukes på forskning på norsk offentlig forvaltning.
Pixar-legenden Bill Wise er i Bergen, blant annet for å forelese for Infomedia-studenter. Det gir studentene et verdifullt innblikk i utviklingene av Pixars klassiske animasjonsfilmer.
Studentene ved UiB fikk leksjoner i ekte økonomipolitikk da sentralbanksjef Ida Wolden Bache og nestleder i Oljefondet Trond Grande kom til Bergen.
"Det er uheldig at seriøse forskere formidler kunstig intelligens som menneskelignende og tilskriver systemene ulike gode og dårlige menneskelige egenskaper. Maskiner tenker faktisk ikke; de beregner", skriver Bjørnar Tessem i DagensNærlingsliv.
Tilbudet er rettet mot journalister og redaksjonsledere i full jobb.
MIX-studentene Maria Tysse Hordvik og Julie Sophie Teilstad Østbye deltok med LifeLens-prototypen på Lifelog Search Challenge i Hellas.
I masterprosjektet mitt utforsker jeg hvordan sirkulærøkonomiske prinsipper allerede er utført og implementert i oppdrettsnæringen, og hvilke erfaringer og utfordringer som er knyttet til dette.
The Junior Scholars Network on AI, Media and Democracy tar sikte på å koble sammen og støtte yngre forskere som forsker på utvikling og bruk av AI i media og brukens mulige påvirkningen på demokrati.
I 60 år har akademiske miljøer i Bergen samarbeidet med akademiske miljøer i Sudan. UiB-forskere vil ikke la den pågående krigen i Sudan sette en stopper for samarbeidet.
Finnes det en bedre arena for et American Studies-symposium med fokus på musikk enn et platestudio? Infomedia-professorene Øyvind Vågnes og Asbjørn Grønstad dro over dammen og arrangerte Soundscapes of the South.
En ny UiB-studie kommer med det første empiriske beviset på at «implisitt konkurranse» på arbeidsplassen har noe å si for stillings- og lønnsopprykk.
I dette seminaret presenterer Jonathan Økland Torstensen hydrogen produksjon ved hhv hydrolyse av vann og pyrolyse av naturgass med utgangspunkt i pågående forskning. Videre diskuterer han aspekter ved de to produksjonsmetodene som kan ha betydning for hvordan vi produserer hydrogen i stor skala i framtiden.
Forskingsleiar i Glitre Nett, Per-Oddvar Osland, vil i denne presentasjonen diskutere korleis fleksibilitet kan vere eit tiltak for å handtere utfordringar i straumnettet som t.d. effekttoppar.

Sider