Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tore Eikeland, leder for AUF Hordaland og student ved Institutt for Sammenliknende politikk døde i tragedien på Utøya 22. juni.
Stein Kuhnle utnevnt til æresprofessor ved School of Government ved Sun Yat-Sen universitetet i Guangzhou, Kina.
Forskere fra Sammenlignende politikk, Sosiologisk institutt og Rokkansenteret har sammen med forskere fra Sun Yat-Sen University i Guangzhou, Kina, arrangert en workshop om “work-life balance” i Guangzhou 27-28 juni 2011.
Anders Behring Breiviks handlinger springer ut fra den anti-islamske bevegelsens virkelighetsforståelse, skriver Lars Erik Berntzen i en kronikk i Bergens Tidende.
Ragnhild Muriaas har nå gitt ut bok om afrikansk politikk. Boken er titulert "Afrikanske utfordringer" og gir en grundig innføring i de viktigste politiske utfordringene landene i Afrika sør for Sahara står overfor. Boken retter et særlig fokus på stats- og nasjonsbygging, folkelig representasjon og velferdsutvikling.
På Institutt for samanliknande politikk gler me oss til semesterstart og nye studentar i august. I år skal dei nye studentane bli ønskt spesielt velkomne, med eigne sampol-arrangement i fadderveka.
Økt oppmerksomhet om lovbrudd i vikarbransjen vil trolig føre til mer, ikke mindre, sykepleieinnleie i helsevesenet, skriver Christine Skjælaaen i en ny kronikk i Dagbladet.
Innlegg av Thorvald Gran i den nyeste utgaven av Historisk Tidsskrift.
I en nylig publisert kronikk i Ny Tid, kommenterer Alf Nilsen suspenderingen av førsteamanuensis Rod Thornton ved Universitetet i Nottingham.
Doktorgradsavhandlingen til Christine Skjælaaen, “Innleie av sykepleiere i sykehus. Fra nødløsning til akseptert vikarpraksis”, reiser stor interesse i media.
-Partnarskapet med randsona viktig for Universitetet i Bergen, seier Risa.
Postdok Katrine Vellesen Løken i økonomi på søndag
Staten vil truleg spara nokre kroner på å kutte overgangsstønaden til åleineforsørgjarar, men det er tale om små summar. For dei som blir ramma av innstrammingane vil det gjera ein stor forskjell, skriv Liv Johanne Syltevik, Anne Hege Henden Strand og Helga Eggebø i en ny kronikk i Bergens Tidende.
- Hverdagen som lærer er utfordrende, meningsfull og spennende. Drømmer du ikke om et liv på et kontor, kan jobb i skolen være et godt alternativ.
"Jeg ønsket meg aller helst til Bergen, fordi jeg likte byen godt og hadde inntrykk av at studiemiljøet var bra"
For høstsemesteret 2011 utlyser instituttet nå 5 seminarlederstillinger. Søkere med både påbegynt og fullført mastergrad inviteres til å søke. Søknadsfristen er 15. juni.
-Lave kostnader, store markeder og stabile politiske forhold viktige faktorer.
Holbergprisvinner Jürgen Kocka møter professorer fra blant annet Harvard og Université de Genève på Studentsenteret i juni.

Sider