Hjem
UiB Bærekraft

Enkeltemner

Vi tilbyr en rekke enkeltemner som omhandler FNs bærekraftsmål og de store utfordringene som må løses i årene fremover. Disse emnene kan tas som frie studiepoeng på de aller fleste studier ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

ARQUS221 - Facing Grand Challenges: a European Research Programme

GOV108 - Climate Policy (10 sp)

GOV109 - Climate Policy (15 sp)

GOV212 - Klima, kriser og samfunnstryggleik. Handtering av uregjerlege samfunnsutfordringar

CET201 - Bærekraftig innovasjon

ECON217 - Challenges of Global Poverty

FIL106 - Innføring i miljøetikk

FIL236 - Miljøetikk

GEO125 – Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø

GEO131 – Mat, miljø og berekraftig utvikling

GEO212 - Terrestriske klima- og miljøendringar

GEO222 - Sustainability in an Urbanising World

GEO283 - Geografiske tilnærminger til klimatilpassing- og forebygging

KLIMA200 - Klimafortellinger

PSYK116 - Miljøpsykologi

SANT103 - Materialitet: miljø, stad og økonomi

SDG110 - Perspektiv på bærekraftig utvikling

SDG200 - Hav-klima-samfunn: Semesteremne i bærekraft

SDG207 - Energiomstilling

SDG213 - Klimaendringer - årsaker og konsekvenser

SDG214 - FNs bærekraftsmål 14: Liv under vann

SDG215 - FNs bærekraftsmål 15: Liv på land

SDG607 - Energiomstilling

SDG303 - Global health - challenges and responses

SDG900 - PhD for Innovation. Interdisciplinary course from systems thinking through creative problem-solving

VIT210 – Sentrale spørsmål i forsking og samfunn. Menneske: Natur og kultur

VIT211 - Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter