Hjem

Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Scott Bremer og Randi J. Bertelsen mottar det prestisjefylte ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd.
Et filosofisk blikk på dyr fra en som selv har erfaring med både katter og hunder og ikke minst er svært belest i filosofiens historie.
Forskningsrådet øker finansieringen av humanioraforskning i årene framover. På fire år skal andelen til humaniora opp fra tre til fem prosent av totalbevilgningene.
Professor i religionsvitenskap, Ingvild Gilhus, hedret med internasjonalt æresmedlemskap.
Boken til den 7. tyske Edvard Grieg-kongressen i Leipzig er kommet ut. Redaktørene er Patrick Dinslage og Helmut Loos fra Universität Leipzig.
Bangladesh er et av verdens mest sårbare land når det kommer til klimaforandringer. Forskere fra UiB har jobbet sammen med lokalbefolkningen rundt Sylhet, i Nord-Øst Bangladesh, for å utvikle nye metoder som kan gjøre det lettere å tilpasse seg det nye klimaet.
«Våre briller gir oss en unik evne til å se ting fra menneskets perspektiv. Og det gjør slettes ikke alle.» Les alumn Per-Arne Larsens tale til årets bachelorkandidater.
–Møtet med migrantane har gjort stort inntrykk, men som antropolog er det også med utgangspunkt i desse møta at eg tenkjer best, seier Christine M. Jacobsen, forskar og prosjektleiar for WAIT-prosjektet som undersøker venting blant irregulære migrantar i Europa.
César Vallejos banebrytende diktsamling Trilce fra 1922 foreligger nå på norsk i professor Gisle Selnes' gjendiktning.
Utgis av Arnulf Mattes (Senter for Griegforskning) og Michael Custodis (Universität Münster).
Patrick Dinslage, tidligere professor II ved Senter for Griegforskning og leder for Grieg Forschungsstelle ved Universität Leipzig, er forfatter av ny bok om Grieg som utgis av anerkjente Laaber forlag i Tyskland.
I den franske litteraturen, særlig blant kvinnelige forfattere, har det oppstått en ny interesse for aldringstematikk. I oktober kommer Professor Martine Boyer-Weinmann (Université Lumière-Lyon-II) til UiB og Litteraturhuset i Bergen for å forelese om aldring i et kvinnelig perspektiv.
Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.
- Humanisten har innsikt i hvordan mennesket fungerer. Hvem kan klare seg uten slike folk? spør professor i litteratur og filosofi ved Duke University i North Carolina, Toril Moi.
10. og 11. mai arrangerte Forskergruppen for radikal filosofi og litteratur (LLE/IF) et seminar ved Det norske institutt i Roma om arven etter 1968 i samarbeid med Forskergruppen for subjektivering og senmodernintet (FoF), med Maurizio Lazzarato, Frida Beckman og Franco Berardi som inviterte hovedtalere.
Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.
Erling Dahl jr. i samarbeid med Tønnes H. Gundersen presenterer nytt biografisk materiale med utgangspunkt i 51 hittil upubliserte brev fra Grieg til Karl Hals.
Hva er de moralske konsekvensene av langtidsventingen til irregulære migranter? I dette blogginnlegget reflekterer filosof og professor Odin Lysaker over tid og etikk blant flyktninger. Teksten er basert på hans forskning knyttet til WAIT-prosjektet.

Sider