Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

På grunn av COVID-19-pandemien har 2020 vært et utfordrende år. Som et resultat av den globale smitteverns-situasjonen har forskergruppen ikke holdt den internasjonale workshopen som vi opprinnelig hadde planlagt å ha våren 2021. 2020 har likevel vært produktivt, da medlemmene i gruppen har bidratt med en rekke publikasjoner innen fagfeltet.
Tore Fjetland Øgaard | From Hilbert Proofs to Consecutions and Back | Australasian Journal of Logic
Det første tidsskriftet for arabisktalande i Noreg, DER, inkluderer i sitt nyaste nummer ein omsett versjon av UiB-forskar Randi Gressgård sin artikkel om mikroaggresjon: Å stange hodet i veggen.
Linda Eide og Gunnstein Akselberg får Christieprisen 2021 for det langvarige arbeidet med å formidle godt språk og språklege fenomen i norsk. – Vi har lagt så mykje sjel, hovud og hjarte i språksjovet vårt, så no er vi berre veldig stolte og glade, seier dei.
Internasjonal forskergruppe vil avdekke hvordan forhistorisk forflytning faktisk foregikk.
Jeg er interessert i hvordan skiftende årstider påvirker arbeidet i Arboretet og om det er noen endringer i hvordan faggrupper som jobber der relaterer seg til årstidene.
Førsteamanuensis ved UiB, Kjetil Rommetveit, har fått støtte frå Noregs Forskingsråd til å studere smittesporing under covid-19 som digital politikk.
UiB-forskar Arjan Wardekker blei nyleg ønskja velkommen som medlem av The Young Academy of Europe (YAE), ei alleuropeisk samling av unge forskarar for nettverksbygging, påverknad, vitskapleg utveksling og vitskapspolitikk.
Dr. Scott Bremer gjør for tiden feltarbeid i Arboretet som del av CALENDARS-prosjektet. Her skriver han om sine erfaringer så langt.
Religious minorities can challenge societal consensus on how people should lead their lives. How much difference are societies and states willing to allow for? A brand-new online master’s program aims to improve our knowledge about religious minorities around the world.
Tore Fjetland Øgaard | Non-Boolean classical relevant logics II | Synthese
We are pleased to announce the appointment of Astrid Ensslin as Associate Professor with UiB Digital Culture.
The CNA method has been showcased in the flagship journal of implementation science.
Christoph Falk (PhD 2020, Geneva) has joined the CNA project as a part-time researcher.
Den første av flere utstillinger i forbindelse med årskonferansen til Electronic Literature Organization and Festival åpner torsdag 4. mars.
Middelalderfilolog Helen Leslie-Jacobsen er en av fire unge, fremragende forskere i Norge som skal delta i det toårige Young CAS Fellow-programmet. Hun får midler til å forske på middelalderballader fra Færøyene.
Wittgensteinarkivet (WAB) er tildelt 1 670 000 NOK til kvalitetssikring og oppdatering av verdens forskningsinfrastruktur for Wittgensteins Nachlass.
UiB-forsker Mimi E. Lam har nylig publisert en kommentar om konsekvensene av ulike personlighetstyper som oppstår som følge av koronapandemien.

Sider