Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Tore Fjetland Øgaard | Farewell to Suppression-Freedom | Logica Universalis
Universitetet i Bergen ønsker rekordmange nye studenter velkommen til et ekstraordinært studieår.  Nåløyet er trangere enn før for de mest populære studiene. 
Tore Fjetland Øgaard | Boolean negation and non-conservativity I-III | Logic Journal of the IGPL
På bakgrunn av Covid-19-pandemien presenterer UiB-forskarar fem prinsipp for modellkvalitet.
Ny forsking tyder på at noverande modellar sterkt undervurderar uvissa i å føresjå framtidige behov for kunstig vatning. Forskinga indikerar også at den løynde miljømessige påverknaden frå kunstig vatna landbruk kan ha blitt grovt feilkalkulert.
Bruna De Marchi, forskar ved Senter for vitskapsteori ved UiB, har skrive leiarartikkelen i den første spesialutgåva av tidsskriftet Culture e Studi del Sociale.
Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Nettstedet er nå flyttet til en ny og mer moderne plattform.
I denne årboken publiserer vi tre seminarinnlegg og et bidrag fra masterstudent-workshopen. De tre seminarbidragene ble for første gang fagfellevurdert, mens det fjerde bidraget fikk grundige tilbakemeldinger på workshopen.
Vet du hvor personopplysningene du legger igjen i apper og sosiale medier blir brukt? En ny metode utviklet av professor Jill Walker Rettberg bidrar til å kartlegge akkurat det.
Festivalen «Siste kapittel» skulle finne sted nå i juni, men er utsatt et år på grunn av pandemien. I mellomtiden har prosjektet etablert en digital arena, og den første konserten er herved lansert.
I ein nyleg publisert artikkel kritiserar UiB-forskar Silvio Funtowicz og Mario Giampietro konseptet sirkulær økonomi og foreslår ei alternativ tilnærming til berekraft.
Sammen med noen av Bergens beste forskningsmiljøer vil deltakerne på Bergen Summer Research School utforske hvordan deres forskning kan bidra til å løse globale samfunnsutfordringer. Se en rekke åpne forelesninger her. 
«hva er DØDEN» er en liten bok om et stort tema. Boken er skrevet av postdoktor ved BCEPS Carl Tollef Solberg og professor i filosofi, ved Universitetet i Bergen, Espen Gamlund.
En forskergruppe fra UiB har digitalisert en verdifull samling med trykte tekster om arabisk/islamsk historie. Samlingen er tilgjengelig hos British Library, og er spesielt viktig fordi den viser tidlig trykt materiale fra perioden hvor manuskript gikk over til trykt tekst.
Det er tid for Regnbogedagane 2020, og i forskinga og undervisninga til Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) kan du finne mange spennande perspektiv relatert til programmet i år.
I april blei WAIT-forskar Shahram Khosravi intervjua om pandemien og grenser som ein del av serien Four Rooms.
På Holmen i Bergen, området vi i dag kaller Bergenhus festning, bygget kongen og kirken mange av sine prestisjebygg i middelalderen. Her får du se hvordan det kan ha sett ut rundt 1320.
Arkeologistudenter trenger feltpraksis. Men hva gjør man når korona står i veien for planlagte ekskursjoner og feltkurs? Man tar studentene med på et virtuelt feltbesøk!

Sider