Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Presenting human security perspectives on climate change, this volume raises issues of equity, ethics and environmental justice, as well as our capacity to respond to what is increasingly considered to be the greatest societal challenge for humankind.
The Publics of Europe & the European Public Sphere Tracing the Architects and Trespassers of Borders and Boundaries in Europe
Både kinesiske samfunnsforskere og kinesisk presse viste stor interesse for nordisk velferd på det siste EXPO-seminaret i Shanghai.
Økt fødselspermisjon og økt barnehagedekning har gitt positive utslag for barnas utdanning.
Det var leder i Raftostiftelsens priskomite, Siri Gloppen, som offentliggjorde prisvinneren kl. 10.00 i formiddag på Raftohuset.
Historikere og sosiologer fra det produktive bergenske miljøet for arbeidslivsforskning ved Uni Rokkansenteret og ved Universitetet i Bergen har bidratt med to artikler til Arbeiderhistorie 2010. Sammen med Jan Heiret har Ole Johnny Olsen beskrevet en oppblomstrende internasjonal interesse for forskning om fagbevegelse og arbeiderorganisering.
Lørdag 25 september er den store kunnskapsfesten på Festplassen. Blant foredragsholderne er professor Gunnar Grendstad ved Institutt for sammenliknende politikk. Han stiller spørsmålet om dommerne i Høyesterett er politikere i kapper når de utøver sin samfunnsmakt?
Brostein er et øvingsmedium for studenter i journalistikk, film og fjernsyn og nye medier ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved UiB.
Med utgangspunkt i tema som entreprenørskap, ungdom og identitet, rekruttering, bosetning, reiseliv og rekreasjon skal 20 førsteårsstudenter ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen ha sitt GEO 151 feltkurs
Ny doktoravhandling viser at norsk jordbrukspolitikk bryter med prinsipper for god ressursbruk.
NRK fjernsynet fylte 50 år 20. august, og har en historie full av minneverdige øyeblikk.
Fra den 4. til den 6. november går konferansen "Thirty Years After "Distinction" av stabelen i Paris. Johs. Hjellbrekke sitter i Scientific Committee
Sense and sensibility: cohabitation in ‘cohabitation land’
Alle opplysninger om partienes inntekter, inkludert gaver fra kraftselskaper og andre, er tilgjengelig som nedlastbare data.
Dersom utviklinga i offentlege utgifter og offentlege inntekter held fram som no, vil vi overlevera eit underskot til kommande generasjonar.
Lars Nyre byrjar å blogga i Journalisten om ulike aspekt ved medie- og journalistikkbransjen.
-Bruken av eksperiment opnar for heilt nye moglegheiter innafor fagfeltet økonomi, seier professor Gaute Torsvik

Sider