Home
Faculty of Social Sciences

News archive for Faculty of Social Sciences

The Publics of Europe & the European Public Sphere Tracing the Architects and Trespassers of Borders and Boundaries in Europe
Sosiologisk institutt er bevilget midler fra NFRs program Utdanning 2020 til forprosjektet "Transforming vocational education and training - a collaborative research proposal". Prosjektleder er Ole Johnny Olsen. Prosjektet er et samarbeid med Svein Michelsen, Institutt for administrasjon og organisasjonskunnskap, UiB, og forskere ved NIFUSTEP og FAFO. Forskere ved Høgskolen i Akershus vil bli... Read more