Home
Faculty of Social Sciences

News archive for Faculty of Social Sciences

Professor i Public Policy David Kirp ved University of California besøker Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap med foredraget “Market and Equity in Higher Education” 29. mai.