Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Public announcement logic with distributed knowledge: expressivity, completeness and complexity.
Recovering from serious illness involves a bodily and psychosocial reorientation in everyday life. Survivors of gynecological cancer often experience bodily changes, fear of cancer recurrence, and changes in sexual health...
Kina-ekspert Hans Jørgen Gåsemyr skriver i en kronikk i Aftenposten at Norge trenger et ryddig forhold til den voksende stormakten Kina, og at det derfor er forståelig at regjeringen velger ikke å møte Dalai Lama.
Professor Jonas Linde ved instituttet er en av tre forfattere bak boken "Demokratiseringsprocesser- Nya perspektiv og nye utmaningar" som nå er nyrevidert.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har plukket ut et knippe eksperter til å gi faglige råd til om hvordan kvaliteten på norsk forskning og utdanning kan styrkes. Professor Kjell Erik Lommerud er en av de utvalgte.
Årets tema for Christiekonferansen var «Risiko og sikkerhet i en turbulent verden». Institutt for geografi deltok på Christiekonferansen 2014 med standen "Matsikkerhet i Himalaya".
Kjetil Fosshagen er ute med ny bok som utforsker de strukturelle dynamikkene som underbygger de kritiske røstene og motstanden under den Arabiske Våren. Har revolusjonen allerede blitt kapret, og er opprøret allerede lagt beslag på av overklassen?
Ulrich Beck er hovedtaler på Christiekonferansen fredag 25. april. Idag besøker han Sosiologisk Institutt og gir en gjesteforelesning. I forbindelse med hans besøk har Atle Møen skrevet en kronikk i dagens utgave av Bergens Tidende.
Flere studier viser at Norge har vært blant de dårligste i klassen både når det gjelder land- og prosjektspredning, skriver førsteamanuensis ved Institutt for økonomi Rune Jansen Hagen i en kronikk i Bergens Tidende.
Professor Gunnar Grendstad skriver i et innlegg i Klassekampen at både regjeringens og Høyesteretts involvering i utnevning av høyesterettdommere kan være problematisk med hensyn til maktfordeling og demokrati. Han viser til at flere derfor har tatt til orde for å involvere Stortinget mer i denne prosessen.
Førsteamanuensis Michaël Tatham forsker på regionenes rolle i EU-systemet. Den produktive forskeren har denne våren publisert hele syv nye artikler på feltet.
Ifølge professor Tor Midtbø har journalistene blitt mer opptatt av det politiske spillet og det som skjer i kulissene, og dette fører til at flere politiske skandaler avdekkes. Midtbø ble nylig intervjuet av Mandag Morgen om det nye nordiske forskningsprosjektet om politiske skandaler.
Professor Stein Kuhnle fra Institutt for sammenliknende politikk deltar på et nytt forskningsprosjekt om velferdsreform i Russland. Norsk institutt for by- og regionforskning leder prosjektet, som er et samarbeid mellom norske, finske, amerikanske og russiske forskningsmiljøer.
TV2 Nyhetskanalen og Sjøkrigsskolen er blant dem som har etterspurt førsteamanuensis Terje Knutsens Ukraina-ekspertise. Under den spente situasjonen i Ukraina denne vinteren har det blitt mange mediehenvendelser for Øst-Europa-eksperten.
Ukraina-krisen, frihandelsavtalen mellom EU og USA og EUs relasjoner med Norge var blant temaene EUs ambassadør til Norge Helen Campbell orienterte om da hun besøkte Institutt for sammenliknende politikk fredag 4. april.
Anja M. S. Ariansen at The Department of Sociology and Arnstein Mykletun has published a new study that investigates whether higher average age at first delivery increase gender differences in sickness absence.
Anja M. S. Ariansen ved Sosiologisk institutt har sammen med Arnstein Mykletun publisert en ny studie hvor de ser på om høyere gjennomsnittelige fødealder for førstefødte fører til større kjønnsforskjeller i sykefraværet.
Valgvold og valgadministrasjon i Afrika sør for Sahara er forskningsfeltet til Stephan Hamberg, stipendiat ved University of Washington. Han er gjesteforsker ved Institutt for sammenliknende politikk vår- og høstsemesteret 2014.