Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvert år blir mellom 15 og 25 kandidater ferdige med en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Kandidatundersøkelsen gir nyttig informasjon om kandidatene som uteksamineres: Hva jobber de med? Hvor jobber de? Hvordan oppleves overgangen fra studier til jobb? Disse og mange andre spørsmål om utdanning og arbeidsliv belyses i rapporten.
For å forstå utviklingstrekk i norsk politikk trengs Stein Rokkans perspektiver, skriver den ferske SAMPOL-stipendiaten Olav Elgvin i Klassekampen. Rokkans politisk-sosiologiske perspektiver benyttes ikke nok i dagens samfunnsdebatt, ifølge Elgvin.
Ingen president i etterkrigstiden har preget det moderne USA som Lyndon B. Johnson, skriver Hilmar L. Mjelde i en kronikk i dagens Bergens Tidende
Første fjell er fullført i masterkurset GEO007 Walk a Fjell. Professor Arnt Fløysand tok nye masterstudentar med på Sandsviksfjellet.
– Kostnadene ved å ansette lærlinger må ned. Det sier Eirik S. Amundsen, professor ved Institutt for økonomi og økonomisk "vismand" i Danmark. Liksom i Norge, er det i Danmark en utbredt mangel på lærlingplasser innenfor ungdomsutdannelsene. I Danmark er høy lønn til lærlinger en del av problemet.
Instituttets professor Atle Møen er ute med en ny publikasjon om den anerkjente sosiologen Peter Wagner og modernitetsbegrepet.
En uke i april med faglig påfyll og sosialt samvær i en spennende by, der både fortiden og nåtiden blandes sammen.
Mobilisert islam og forholdet mellom stat og sivilsamfunn i land hvor muslimer er i flertall er forskningsinteressene til nederlandske Teije Hidde Donker.
Den norske samfunnet er blitt mer elitistisk, de rike rikere og de mektige mektigere.
Ferske SAMPOL-studenter og studenter fra Europastudium ble fredag 15. august ønsket velkommen av instituttledelsen i Christies gate 15, med presentasjon av både faget og forelesere.
Alf Gunvald Nilsen, associate professor at the Department of Sociology, has co-authored the book We Make Our Own History: Marxism and Social Movements in the Twilight of Neoliberalism (Pluto Press, August 2014), with Laurence Cox, a sociologist based at the National University of Ireland in Maynooth.
Alf Gunvald Nilsen, førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, har i samarbeid med Laurence Cox, sosiolog ved National University of Ireland i Maynooth, skrevet boken som nylig ble publisert av Pluto Press.
Hildur var ansatt ved Sosiologisk institutt fra 1977 til hun gikk av med pensjon i 1999. I løpet av denne tiden hadde hun en rekke verv ved instituttet, blant annet var hun styrer i en treårsperiode fra 1993 til 1996 og fra 1999 til hun flyttet østover i 2005 var hun professor emerita. I sin ansettelsestid var hun med på å sette et preg på Sosiologisk institutt som fremdeles er levende ved vår... Les mer
Tirsdag 26. august kl 21.30 kommer det første av tre program med tittel "Kampen om Nilen". Programserien går på NRK1 og er basert på UiBs Terje Tvedt sin bok om Nilen.
Gode sommernyheter: Den etterlengtede utgaven av Kula Kula 2014 er nå ute etter litt publiseringsproblemer før sommeren.
Domstolenes rolle i politikk, demokrati og politiske institusjoner i Latin-Amerika er argentinske Andrea Castagnolas forskningsfelt.
Kari Wærness utfordrer venstresiden til å ta diskusjonen om fødselspermisjon til et større perspektiv enn likestilling i en kronikk i dagens Klassekampen.
Dette er er temaet for doktogradsprosjektet til vår nye stipendiat Henrik Litleré Bentsen.