Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Postdoktor Hege Toje ved UiB med ny kronikk som problematiserer det polariserte forholdet mellom Russland og Vesten.
Å legge mer press på moskeene kan føre til at flere muslimer vender storsamfunnet ryggen, skriver stipendiat Olav Elgvin i en ny kronikk i Aftenposten.
Hva har Vatikanet, Norge og et knippe småstater med spesielle bånd til Taiwan til felles? Isfront med Kina, skriver stipendiat Hans Jørgen Gåsemyr ved Institutt for sammenliknende politikk i en ytring-kronikk.
Hvordan partier belønner sine velgere var temaet for Stein Rokkans minneforelesning 2014. Mange studenter og ansatte ved Institutt for sammenliknende politikk tok turen for å høre den profilerte professoren forelese.
Eirik Schrøder Amundsen, professor ved Institutt for økonomi, har sammen med de andre "Økonomiske vismænd" i Danmark skrevet en kronikk om studieforberedende og yrkesfaglig videregående utdanning. Kronikken er relevant også når det gjelder norske forhold, sier professor Eirik Schrøder Amundsen.
Sosialantropologen Jan Petter Blom ble 3.september utnevnt til ridder av 1. klasse for sin innsats til fremme av norsk folkedans og folkemusikk.
"Skapte virkeligheter" av Tor Halfdan Aase og Erik Fossåskaret er ute i ny utgave. Boka tar for seg produksjon og tolkning av kvalitative data.
Førsteamanuensis Ragnhild L. Muriaas og Happy M. Kayuni finner i en ny studie av Malawi at øremerket valgfinansiering kan ha en viss effekt på kvinners mulighet til å vinne frem i valgnominasjoner, men har også andre utilsiktede konsekvenser.
The Department of Economics and the Faculty of Social Sciences have hosted a meeting with delegates from Renmin University of China, School of Economics, to explore opportunities of student and staff exchange between the two universities.
Institutt for økonomi og Det samfunsvitenskapelige fakultet fikk besøk av en delegasjon fra School of Economics ved Renmin University of China for å utforske muligheter for student- og forskerutveksling mellom de to universitetene.
Dette er temaet for doktorgradsprosjektet til vår nye stipendiat Olav Elgvin.
Edvard Hviding og Cato Berg fra sosialantropologisk institutt i Bergen har editert denne kritiske og reflekterende essaysamlingen om de to antropologiske pioneerene A.M. Hocart og W.H.R. Rivers' feltarbeider i Melanesia, 1908
Nasser Karami ved Institutt for geografi er UiBs første Scholar at Risk. Nå har kona og sønnen kommet seg ut av Iran – og naturgeografen kan snakke om sine erfaringer med å være forsker under prestestyret.
Alf Gunvald Nilsen, associate professor at the Department of Sociology, and the Irish sociologist Laurence Cox have published an excerpt from their new book, We Make Our Own History: Marxism and Social Movements in the Twilight of Neoliberalism (Pluto Press),
Alf Gunvald Nilsen, førsteamanuensis ved Sosiologisk Institutt, har sammen med den irske sosiologen Laurence Cox publisert et utdrag fra den nye boken We Make Our Own History: Marxism and Social Movements in the Twilight of Neoliberalism (Pluto Press).
In this article Post. Doc Miia Bask and her co-writer Mikael Bask (Uppsala University) examins if the Matthew effect, or Matthew mechanism, was present in the artificial cultural market Music Lab when social influence between individuals was allowed, and contrary, if this was not the case when social influence was not allowed.
In this article Post. Doc Miia Bask and her co-writer Mikael Bask (Uppsala University) examins if the Matthew effect, or Matthew mechanism, was present in the artificial cultural market Music Lab when social influence between individuals was allowed, and contrary, if this was not the case when social influence was not allowed.
Boken setter søkelyset på regelverket om tvangsbruk, samfunnets praktisering av tvangsbestemmelsene og brukernes opplevelser av å bli tvangsinnlagt.

Sider