Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professor Frank Aarebrot og lektor Kjetil Evjen lanserte fredag 28. november sin nye bok 'Land, makt og følelser' for fullsatt sal på Litteraturhuset i Bergen. Boken samler flere tiår med Aarebrot-forelesninger om stats- og nasjonsbygging mellom to permer.
CICERO-direktør Kristin Halvorsen og Lars Haltbrekken fra Norges Naturvernforbund var blant debattantene da ‘Klima, medier og politikk’ ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 26. november. Boken er redigert av Elisabeth Eide, Dag Elgsem, Siri Gloppen og Lise Rakner.
På en planet med 7,2 milliarder folk kan man lett gå seg vill i grenselandet mellom natur og kultur.
Boken "We Make Our Own History: Marxism and Social Movements in the Twilight of Neoliberalism" ble lansert i London i november. Se video her.
Siri Gloppen og Lise Rakner slipper i dag boken Klima, medier og politikk, redigert sammen med Elisabeth Eide og Dag Elgsem. Boken tar for seg vår tids tenkning om energipolitikk.
Professor Frank Aarebrot og lektor Kjetil Evjen er nå klare med sin lærebok om stats- og nasjonsbygging i Europa. Boken bygger på Aarebrots forelesninger om temaet.
Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania Edited by Kirsten Alsaker Kjerland and Bjørn Enge Bertelsen
Postdoktor Yvette Peters finner i en ny artikkel at velstående inntektsgrupper har større innflytelse på utformingen av offentlig politikk enn fattige, og at dette delvis skyldes forskjeller i valgdeltakelse. Artikkelen er publisert i West European Politics og er skrevet sammen med Sander J. Ensink.
Prosjektet «Fairness, personal responsability and the welfare state» (FPRWS) er eit av 14 prosjekt som fikk støtte av NORFACE. Instituttet er godt representert i prosjektet.
Green Economy nettverket arrangerte en internasjonal workshop med inviterte forskere og Phd studenter 13-14. November 2014.
Fører en skilsmisse til økt sykefravær, har skilsmisse en langvarig effekt på fraværet og er det forskjeller mellom menn og kvinner?
Et konjunkturavhengig dagpengesystem med lenger dagpengeperiode i dårlige tider og kortere dagpengeperiode i gode tider kan være velferdsforbedrende.
Ivar Sognnæs Eimhjellen disputerer fredag 21. november 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “From face-to-face to Facebook? Web technologies in Norwegian civil society”.
Jonas Linde og Stefan Dahlberg finner i en ny artikkel at politisk innflytelse og politiske resultater er viktig for tilfredshet med demokratiet. Førstnevnte er viktigst i etablerte demokratier, sistnevnte i nye demokratier. Artikkelen er skrevet sammen med Sören Holmberg.
UiB og TV2s første samarbeidsavtale i Bergen Media City er om et felles studio. TV2 vil også gi stipender til studenter ved UiBs medieutdanning.
Fra 9.-14. oktober ble det arrangert studietur. Les reisebrevet her.

Sider