Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Erlend Hammershaug Holt går siste året på bachelorprogrammet i sammenliknende politikk. Høsten 2016 er han utplassert i praksis hos Matarena AS.
Samfunnsvitenskap spiller en nøkkelrolle i forskning på klima- og energiomstilling.
Hans Tanks auditorium på Amalie Skram videregående skole var fullsatt av interesserte og engasjerte elever på Vg3 da førsteamanuensis i sammenliknende politikk, Michael Alvarez, holdt foredrag om demokrati og amerikansk politikk for elevene på Amalie Skram mandag.
Ane Tempelhaug går tredje året på bachelor i sammenliknende politikk. Når hun er ferdig med bacheloren vil hun fortsette på master i sampol. I høst er hun en av fem sampolstudenter i praksis hos FN-sambandet Vest.
Marit Skivenes skal holde foredrag om barnevern på Forskerforbundet sin PechaKucha-turné. Forskerforbundet arrangerer flere foredrag som del av deres kampanje, Hjernekraftverk, og disse finner sted på Ricks på onsdag, fra 19.00-00.00.
Som en del av kurset SOS 113 Velferd og ulikhet, besøkte studentene NAV Bergenhus
Petter Kristiansen Arnesen går siste året på bachelorprogrammet i sammenliknende politikk og har planer om å fortsette på masterprogrammet. Dette semesteret tar han praksis i sammenliknende politikk og er utplassert ved Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling.
- Selv om vi mennesker bor på forskjellige plasser, gjør vi mange av de samme tingene og tenker på mange av de samme måtene, skriver stipendiat Mari Norbakk i sin første spalte i Vårt Land.
Et rimelig utgangspunkt i å skape grobunn for slagkraftig forskning burde jo tross alt være universitetenes egen grunnutdanning. Å se studenter som en ressurs i både forskning og utdanning kan lede til et universitetsmiljø der kunnskapstørst, nysgjerrighet og kritisk tenking blomstrer.
En av verdens ledende juridiske forskere har sluttet seg til Universitetet i Bergen som gjesteprofessor.
I sin nye bok utforsker professor Michaël Tatham hvordan stater og deres sub-statlige regioner samarbeider (og noen ganger krangler) i EU.
Ronja Breisnes tar en bachelor i sammenliknende politikk. Dette semesteret er hun utplassert som praksisstudent i KS – kommunesektorens organisasjon.
Sampolstudent Kristian H. Torp går siste år på bachelorgraden og planlegger en mastergrad innenfor offentlig administrasjon og ledelse. Høsten tilbringer han i Brussel hvor han jobber som studentpraktikant ved Vest-Norges Brusselkontor.
Kenneth Bo Nielsen recently published an article on the everyday politics of India’s land wars in the anthropological journal Focaal.
Karen Christensen og Synnøve Fluge har publisert en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning.
Mitt masterprosjekt går ut på anvende blant annet systemteori for å identifisere hvilke faktorer og aktiviteter som påvirker utbredelsen av matsikkerhet i Aasiaat på Grønland.
Mitt masterprosjekt går ut på å vurdere hvordan digitale verktøy best kan brukes i planlegging av offentlige uterom.